Forsvaret får minister med 20 års IT-erfaring

Den nye forsvarsministeren er utdannet EDB-ingeniør og har 20 års erfaring innen IT.

Den nye forsvarsministeren er utdannet EDB-ingeniør og har 20 års erfaring innen IT.

I den rødgrønne regjeringen blir Anne-Grete Strøm-Erichsen (Arbeiderpartiet) forsvarsminister.

Strøm-Erichsen ble EDB-ingeniør i 1974 og rakk å arbeide innen faget i over tjue år før hun i 1995 ble heltidspolitiker i Bergen, først som kommunalråd, deretter ordfører og så byrådsleder for igjen å bli kommunalråd i oktober 2003.

Som IT-ekspert arbeidet Strøm-Erichsen som systemutvikler, først på Universitetet i Bergen, siden i det private næringslivet, og fikk etter hvert også ledelsesoppgaver. I det private arbeidet hun med i Siemens Nixdorf Talesystemer, og ble så seniorkonsulent i Business Data Consulting.

Med sin faglige bakgrunn skulle Strøm-Erichsen ha visse muligheter til å bidra til å rydde opp i dataproblemene som i dag preger Forsvaret.

Til toppen