Forsvaret fikser på norske flyfoto

Du kan finne alt på Google eller kjøpte satellittfoto, men myndighetene retusjer fremdeles norske flyfoto.

Du kan finne alt på Google eller kjøpte satellittfoto, men myndighetene retusjer fremdeles norske flyfoto.

Den kalde krigen er ennå ikke over - ordninger som skulle sikre at russerne ikke viste alt er fremdeles i full drift, til tross for at Google og andre aktører serverer svært detaljerte satellitt-bilder.

Debatten er ikke helt ny, men et ferskt eksempel fra Sverige gir et eksempel på juksingen. Årsaken til at det er blitt mer kjent at den svenske nettavisen realtid.se har oppdaget at flyfotoene Eniro serverer er manipulert. Der Google viser "Försvarets Radioanstalt" tydligt viser Eniro manipulerte bilder med bare skog.

digi.no tok en telefon til Forsvarsdepartementet, som henviser oss til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). Der bekrefter informasjonsrådgiver Sofie Bruun at norske flyfoto også manipuleres.

- Du må først søke om lov til å flyfotografere, noe for eksempel Statens Kartverk må få lov til. Men vi krever retusjering av bildene for å gjemme en del forsvarsinstallasjoner, bekrefter Bruun over digi.no. Retusjeringen gjør av eksterne leverandører, men godkjennes av NSM.

digi.no har foreløpig ikke funnet noen eksempler, men Finn.no serverer bare svært grumsete og helt ugjenkjennelige kart over både Rygge flystasjon og Gardermoen er svært dårlige, mens Google serverer svært detaljerte bilder der man kan se enkeltbiler.

Bruun forteller at retusjeringen er lovregulert gjennom "Lov om forsvarshemmeligheter" og praksisen stammer tilbake til 50-tallet. Retusjeringen skjer ved at man legger inn skog og ellers naturlig terreng over detaljer man vil skjule.

Hun vil ikke kommentere omfanget og hva slags installasjoner som er tusjet vekk, men hun indikerer at for eksempel antenner og tekniske installasjoner.

- Er ikke dette meningsløst når eventuelt interesserte aktører kan kjøpe detaljerte satellitt-foto, spør digi.no.

- Det er en avveining, det er en praksis man har hatt i mange år. Du kan få bilder med meget høy kvalitetet, medgir Bruun.

digi.no gjorde et rask sjekk på et av Norges største forsvarsanlegg - marinebasen Haakonsvern sørvest for Bergen. Google har ikke prioritert området og bildene deres er lite detaljerte. Men på for eksempel Finn.no ligger det detaljerte, men altså kanskje manipulerte bilder av den store marinebasen.

Related content

Til toppen