Forsvaret forsinker, men utlyser ikke Golf på nytt

Forsvaret skal ikke utlyse milliardprosjektet Golf på nytt, men det vil ta tid før kontrakten avgjøres og den kan bli liten.

For fire uker siden, bare dager før den største IT-kontrakten hittil i Norge skulle utdeles, stoppet ledelsen i Forsvarsdepartementet helt overraskende prosjektet. Det såkalte Golf-prosjektet har en prislapp på over én milliard kroner, for Forsvaret skal samle all sin økonomi-, personal-, materiale- og annen administrasjon i et felles IT-system. Ledelsen i Forsvarsdepartementet fortalte overraskenede at man ville nå dele opp kontrakten i fire biter. EØS-reglene kunne ha presset frem en ny anbudsrunde, noe som betyr minst seks måneders ytterligere forsinkelse.


Men digi.no har fått lese et brev Forsvarsdepartementet i dag har sendt til Forsvarets Overkommando.

Der skriver departementet at man tror man slipper en ny anbudsrunde, man tror at endringene ikke er så store at man må ut med nytt anbud.

I brevet understreker departementet at milliardprosjektet skal deles i flere faser, men kontrakten vil inneholde en kamel som blir tung å svelge for IBM eller Accenture når en av dem får tilbud om å signere.

"Kontrakten skal omfatte en opsjon som gir Forsvaret reell frihet til å endre omfang, retning, og eventuelt terminere programmet etter hver fase", skriver departementet til Forsvarets Overkommando.

IBM og Accenture og alle deres underleverandører blir nok heller ikke blidere av det går mot en mulig lengre forsinkelse. Forsvaret skal nå skrive et såkalt "totalprosjektdokumentt" for første fase og dette vil trolig ta tid. Hvor omfattende disse dokumentene er og om hvor lang tid det vil ta å skrive dem kjenner ikke digi.no til, men det kan bety flere måneders forsinkelse.

Ekspedisjonssjef Fridthjof Søgaard vil ikke kommentere digi.nos spørsmål om det er uker eller måneder til kontrakten kan tildeles.
- Man har en stund tenkt på å dele opp prosjektet, men det vil ta noen tid å skrive totalprosjektdokumentet for første fase. Om det tar måneder eller uker, vet jeg ikke, vi skal nå sette oss ned og legge konkrete planer for det videre arbeidet, forteller Søgaard.

I brevet fra departementet til Forsvarets Overkommando kommer den konkrete årsaken til hvorfor departmentet stoppet Golf-prosjektet så sent. Konsulentselskapet Metier Scandinavia var ferdig med en evaluering av planene så sent som 12. september. Etter å finlest deres rapport i to uker, trakk departementet i bremsen 26. september.

- Vi har fått mange råd om en oppstykking, men rådene fra Metier veide tungt, innrømmer Søgaard ovenfor digi.no.

Til toppen