Forsvaret kjøper bredbånd-satellitt

Vil ha bedre kommunikasjon med norske styrker i utlandet.

Forsvaret kjøper bredbånd-satellitt
Bilde:

Oslo (NTB): Forsvaret vil kjøpe en satellitt for å bedre kommunikasjonen med norske styrker i land som Afghanistan og Tsjad, og med mannskaper på oppdrag som det fregatten Fridtjof Nansen er involvert i utenfor Somalia.

Et samarbeid om anskaffelse er innledet med Spania. Stortinget er holdt løpende orientert om saken, og regjeringen vil legge fram en proposisjon om kjøp i løpet av høsten.

- For å kunne bidra til stabilitet og effektiv overvåking av norske interesseområder, og for å kunne håndtere episoder raskt og troverdig, er gode kommunikasjonssystemer avgjørende. Sterkere fokus på militær tilstedeværelse i nordområdene medfører at Forsvarets behov for kommunikasjonskapasitet vil være økende i de kommende årene, heter det i en melding fra Forsvarsdepartementet

Materiellsamarbeidet skal skje gjennom selskapet Hisdesat, som er delvis eid av den spanske stat. Dette samarbeidet vil gi Forsvaret en helt og fullt norskkontrollert eierandel i satellitten.

- Prosjektet vil sikre Forsvaret tilgang til sikker og robust bredbåndskommunikasjon over satellitt fram til 2027, heter det.

Ifølge Teknisk Ukeblad er det billigere å eie en andel i en satellitt enn å leie seg plass, slik Forsvaret gjør i dag. Andelen i den spanske satellitten er anslått til å koste 1,2 milliarder kroner pluss driftsomkostninger. (©NTB)