Forsvaret mistet motet i gigantisk IT-prosjekt

Bare uker før Forsvaret skulle tildele milliardkontrakten på IT-prosjektet Golf, mistet man motet. Forsvaret utelukker nå ikke erstatningskrav fra IBM og Accenture.

Bare uker før Forsvaret skulle tildele milliardkontrakten på IT-prosjektet Golf, mistet man motet. Forsvaret utelukker nå ikke erstatningskrav fra IBM og Accenture.

Når det offentlige skal endre sine IT-systemer, spøker alltid det såkalte Tress-90 prosjektet til Rikstrygdeverket i bakgrunnen. Kanskje så mye som en milliard kroner og fem års arbeid gikk tapt.

Kanskje Forsvaret leste igjennom Tress-90-rapportene enda en gang. I en svært overraskende manøver, stopper nå Forsvarsdepartementet det såkalte Golf-prosjektet. Avgjørelsen ble tatt fullstendig over hodet på Golf-prosjektledelsen i Forsvarets Overkommando.

Golf-prosjektet skal samle de forskjellige våpengrenenes mange IT-systemer for adminstrasjon og økonomi i ett fellessystem. Forsvaret er i utgangspunktet kraftig forsinket - ordre om rasjonalisering kom fra Stortinget i 1996 og alle andre departementer måtte tilpasse seg statens nye økonomireglement innen utgangen av 2000.
IBM Norge og Accenture er etter alt å dømme rasende, for nok en gang har de store konsulentselskapene pløyd ned trolig titalls millioner av kroner med å utarbeide og by på en kontrakt som skrinlegges, eller endres radikalt. Bare uker før den fire år lange kontrakten skulle avgjøres, er det ingen som vet hvor mye anbudene må skrives om og hva dette betyr.


De to leverandørene har fått to-tre millioner kroner for sine forprosjekter, men anbudet på hovedkontrakten har de to konsulentselskapene måtte dekke selv. Og denne regningen kan altså øke.

- Vi er i kontakt med Forsvaret. Dette kan bety både større og mindre endringer i kravene og vårt anbud, sier en knapp IBM Norge-sjef Endre Rangnes til digi.no.

- Vi ønsker å få en bedre styring av prosjektet, sier Kirsti Skjerven, pressetalskvinne i Forsvarsdepartementet, og vil ikke kommentere noen direkte parallell til Tress-90. Hun benekter at stoppordren kommer på grunn av manglende tiltro til Golf-prosjektets ledelse.

digi.no spør Skjerven om det ikke blir dyrere å dele det omfattende prosjektet opp i biter og om det ikke hadde vært lettere å forhandle en hyggeligere pris med et kjempebudsjett. Skjerven svarer ikke direkte, men gjentar behovet for bedre styring.

Skjerven påpeker at den første fasen i den nye kontrakten følger den opprinnelige kontrakten. Forsvarets systemer skal tilpasses statens nye økonomireglement og systemene skal gi bedre informasjon til omstillingsprosessen i Forsvaret.

- Våre jurister holder på å gå igjennom anbudet og ønskene om endringer, forteller Skjerven til digi.no.

På spørsmål om hvorfor jurister er trukket inn, og om Forsvaret tror det kan komme krav fra IBM og Accenture for bortkastet arbeid, medgir Skjerven overfor digi.no at det er noe departementet nå utreder.

Noe av årsaken til endringene i milliardprosjektet kan være at Forsvaret har svært mange andre milliardregninger de vil sende til Stortinget. Forsvaret ønsker seg både nye fregatter, minesveipere, MTB-er, transportfly og jagerfly.


Det hadde neppe skadet å få delt opp milliardregningen i flere deler. For faller prislappen på et prosjekt under 500 millioner kroner, faller også informasjonskravet til Stortinget. Men Skjerven insisterer på at Forsvaret skal presentere Golf-regningen som en samlet sum til Stortinget for endelig godkjennelse.

Skjerven forteller at Forsvarsdepartementet skal ta en avgjørelse om endringer, mulige nye tidsfrister for å skrive om anbudene og andre momenter "i svært nær fremtid". Tidsfristene i selve prosjektet skal overholdes, forteller hun.

Forsvarspolitisk talsmann for Høyre, Ingvald Godal, forteller at han kjenner godt til Golf-prosjektet, men har ikke hørt om stoppordren. Han vil derfor ikke kommentere saken før han har forhørt seg bedre.

Til toppen