Forsvaret planlegger gigantisk IT-prosjekt

Nå skal IT-bransjen sloss om en ny gigantkontrakt. I stedet for 40-50 forskjellige systemer, skal Forsvaret kjøpe ett felles økonomi- og styringssystem.

Store deler av IT-bransjen får ikke sommerferie. I stedet blir det arbeidet med søknader til flere store statlige IT-prosjekter. I tillegg til kontrakten forstatens nye innkjøps-portal , har utlyste Forsvaret en anbudskonkurranse på en kjempekontrakt.


Prosjektleder Torbjørn Sakseide i Forsvarets Informatikkstab forteller at budsjettet ikke er klart, men sier til digi.no at prislappen trolig vil bli på noen under én milliard kroner

Dermed er det klart for beinhard kamp mellom de store konsulentselskapene og IT-leverandørene. For etter år 2000-problemet ble løst, har salget av store økonomisystemer falt tungt.

- I dag har hver våpengren forskjellige datasystemer for økonomi, vedlikehold, lønn og andre oppgaver. Golf-systemet er å få på plass et nytt, felles datasystem for all forvaltning i Forsvaret. System vil dog kunne inneholde noen av de gamle systemene dersom de klarer å utveksle informasjon til det nye systemet, forteller Sakseide til digi.no

Den lange kunngjøringen i Norsk Lysningsblad er lang og reflekterer både viktigheten og størrelsen budsjettert. Her kan du lese hele kunngjøringen: http://norsk.lysingsblad.no/offentlig/ukenskun/2000_K06441.shtml

Stortinget på Forsvaret allerede i 1996 å slå sammen sine IT-systemer for å spare penger. Prosjektet har vært møtt av stor intern motstand og utsettelser, blant annet på grunn av ryddejobben Forsvaret måtte gjøre før år 2000-skifte.
Dette skal Golf inneholde:
Ledelsesinformasjon
Budsjett
Lønnsadministrasjon
Regnskap
Materiellforsyning
Anskaffelser
Materiellregnskap
Individ-/flåtestyring
Vedlikehold

Mulige tilleggsdeler:
Ressursstyring og -analyse.
Virksomhetsplanlegging og -styring.
Personell og vernepliktadm.
Løsning for eiendom, bygg og anlegg
Outsourcing av drift
Les mer om Forsvarets interne krig om nytt økonomisystem:
Gigantkontrakt i Forsvaret utsatt
Forsvaret slår retrett, kjøper SAP likevel
Forsvaret sier nei til SAP
Den gang var ambisjonene bare et felles lønns- og økonomisystem, noe som hadde en kostnadsramme på 400-500 millioner kroner. Men i januar bestemte Forsvaret seg for å øke ambisjonene til et nytt felles system for alle forvaltningsoppgaver (se egen boks). Forsvaret er under hardt budsjettpress - nå må man få kontroll over kostandene, noe som bare kan skje med bedre informasjon og rapportering.


- Det finnes ikke én leverandør som kan levere alt vi ønsker. Vi skal ha et fastpriskontrakt med en hovedleverandør som samler en gruppe underleverandører. Hovedleverandøren blir trolig et av de store konsulentselskapene, forteller Sakseide.

Listen over mulige vinnere blir derfor ganske kort.

Fordi Forsvaret også ønsker seg tilbud på drift av det nye systemet, er selskaper som Andersen Consulting, IBM, EDB Business Partner, PriceWaterhouseCoopers, Telenor og Cap Gemini akteulle.

Sakseide påpeker at 80 prosent av budsjettet vil brukes til omorganisering - bare 20 prosent går til selve programvaren og maskinvare. Selv om det er konsulentselskapene som har mest å tjene, gjenstår det likevel et rent IT-prosjekt på rundt 150 millioner kroner.

- Mange leverandører og konsulentselskapet har allerede ringt. Det er stor interesse for denne kontrakten, forteller Sakseide til digi.no

Allerede 23. juni arrangerer Forsvaret en informasjonsmøte for mulige leverandører. Den endelige kontrakten skal inngås til sommeren neste år.
- Vi skal unngå et nytt Tress 90-prosjekt (Rikstrygdeverkets tapssluk på 90-tallet) ved å rulle ut i faser. Men vi er pålagt av Stortinget å være ferdige i januar 2003, forteller prosjektlederen.

Til toppen