Forsvaret ruster opp IT-systemene

Geo-baserte løsninger blir langt viktigere.

Forsvaret ruster opp IT-systemene

Forsvaret har i flere å benyttet geografiske informasjonssystemer (GIS) fra Geodata, og nå utvides samarbeidet. En utvidet kontrakt skal gi Forsvaret mer fleksibel bruk av GIS-løsninger.

Leveransen inkluderer hele produktspektret av programvareløsninger fra amerikanske ESRI og den norske distributøren Geodata og er oppgitt å vare ut 2011, med opsjon på ett års forlengelse.

Det norske Forsvaret oppgir at disse løsningene er svært viktige for dem. Avtalen omfatter alle etater underlagt Forsvarsdepartementet, fellesintitusjoner og forsvarsgrener.

Geografisk informasjon er vesentlig for planlegging og gjennomføring av militære operasjoner. Papirkartet er fortsatt i bruk, men digital informasjon benyttes i økende grad som analyse- og beslutningsgrunnlag.

- Forsvaret er følgelig avhengig av kvalitativt gode og relevante data, samt gode geografiske informasjonssystemer for å understøtte disse prosessene, sier Kjetil Utne, sjef for Forsvarets militærgeografiske tjeneste, i en pressemelding.

- Det de får nå er fri bruk av løsningene innenfor en rekke områder. De kan ta i bruk ny teknologi som de ikke har hatt før, og med flere brukere enn tidligere, sier kommunikasjonssjef Kate Bergersen i Geodata til digi.no.

Hun forteller at det er strenge regler forbundet med slike kontrakter, og at Forsvaret er en spesiell kunde i så måte.

Bergersen kan derfor verken gå nærmere inn på hva slags teknologi det er snakk om, eller hvor mye avtalen er verd, utover at Forsvaret står for rundt åtte prosent av Geodatas omsetning totalt.

Løsningene Geodata formidler benytter seg av standard data, blant annet hentet fra Statens kartverk. Det er også vanlig at kundene selv sitter på mye egne data, som flettes inn i løsningene.

- Forsvaret har selvfølgelig mye egne data. Nå får de forvaltet disse dataene på en veldig god måte, og ikke minst lage analyser, sier Bergersen.