Forsvaret samles på mil.no

Hittil har forsvaret på Internett vært rene anarkiet, men nå skal ressursene samles, sier kommandørkaptein Stig Morten Karlsen, leder for forsvarets Internett-arbeidsgruppe. Karlsen håper at en samlet tjeneste vil være tilgjengelig på www.mil.no i begynnelsen av mars.

Hittil har forsvaret på Internett vært rene anarkiet, men nå skal ressursene samles, sier kommandørkaptein Stig Morten Karlsen, leder for forsvarets Internett-arbeidsgruppe. Karlsen håper at en samlet tjeneste vil være tilgjengelig på www.mil.no i begynnelsen av mars.

Hittil har Forsvarets Internett-satsing vært fragmentert, men nå vil forsvarsledelsen samle tjenestene under et felles domènenavn, www.mil.no. Hensikten er å skape en ryddig oversikt over de militære grenene på en kostnadseffektiv tjeneste.

- Ved flere av våre avdelinger er det opprettet egne Internett-konti på lokale budsjetter. Dette er svært kostbart for forsvaret som helhet, sier Karlsen, som legger til at det i fremtiden vil være ønskelig å ha en felles aksessleverandør.

-Vi har vært i kontakt med 4-5 større Internett-leverandører og bedt om et tilbud. Vi regner med at vi er såpass store at vi vil få et godt tilbud, sier Karlsen, som ikke vil avsløre hvilken aktør som er mest aktuell for øyeblikket.

-I begynnelsen av mars vil dette være avgjort, og vi legger da ut første versjon av Forsvarsnett, sier Karlsen, men legger til at deler av den totale tjenesten sannsynligvis vil være tilgjengelig på et tidligere tidspunkt.

- Noe ligger allerede klart på vårt interne nett, sier Karlsen.

Vektlegger sikkerhet

Naturlignok er det viktig å beskytte gradert informasjon, og dette vektlegges når forsvaret lanserer sin Internett-tjeneste.

-Vi ønsker å få kontroll over hvilke maskiner som er tilknyttet nettet. Retningslinjene sier at Internett-maskiner ikke kan være tilknyttet interne maskiner som inneholder gradert informasjon, avslutter Karlsen, som understreker at det er lite ønskelig å gjennoppleve lekkasjer, slik det skjedde ved Forsvarets Stabsskole for noen år siden.

Til toppen