Forsvaret sier nei til SAP

SAP tapte en prestisjekamp om levering av nytt regnskapssystem til Luftforsvaret. Kontrakten skulle bane vei for SAP både inn i Forsvaret og offentlig sektor.

SAP tapte en prestisjekamp om levering av nytt regnskapssystem til Luftforsvaret. Kontrakten skulle bane vei for SAP både inn i Forsvaret og offentlig sektor.

SAP har tapt først runde i en datakrig som har rullet det siste året i Forsvaret. Krigen har stått mellom de forskjellige forsvarsgrenene og forsvarsledelsens ønsker. Forsvarsdepartementet har pålagt Forsvarets Overkommando (FO) å spare penger på datadriften, noe som skal skje gjennom innføringen av felles systemer for regnskap, innkjøp, personal og vedlikehold. (Se to tidligere saker i høyre marg)

Men Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret har satt seg på bakbena - de har langt på vei kjøpt inn nye dataløsninger og vil beholde sine egne dataavdelinger. Likevel presser FO på. FO mener bare SAP og Oracle kan levere en komplett løsning til hele forsvaret, men SAP har ingen andre offentlige kunder, er ikke tilpasset statens kompliserte økonomireglement og har ingen rammeavtale med Forvaltningstjenesten.

For å teste SAP og få tilpasningen til statens økonomireglement bestemte FO at Luftforsvaret skulle kjøpe SAP som erstatning for sin gamle løsning som ikke takler år 2000-overgangen. Men Luftforsvaret blånektet og har nå fått viljen sin etter en lang tautrekking. Dermed mister SAP sitt prøveprosjekt, noe som må på plass før det er aktuelt med større kontrakter i offentlig sektor. SAPs sjanser for å dra i land totalleveransen på over 400 millioner kroner til Forsvaret er dermed sterkt svekket.

Tidligere har Forsvaret lovet en avgjørelse til neste uke. Men på spørsmål fra digi.no tidlig i dag har Informasjonssjef i Forsvarets Overkommand, Erik Ianke, undersøkt saken nærmere. For en halv time siden ringte Ianke tilbake og hadde nyheter.

- Luftforsvaret har fått lov å inngå en kontrakt med IFS om innkjøp av et regnskapssystem. Kontrakten er på rundt fem millioner kroner, forteller Ianke.

Svenske IFS har allerede levert et logistikksystem til Luftforsvaret. Luftforsvaret ønsket derfor å ta i bruk regnsskapsprogram-modellen fra IFS også, fordi den vil samspille med logistikksystemet og dele informasjon.

- IFS kan gi oss en løsning til en brøkdel av prisen av hva en SAP-løsning ville ha kostet, sier Arne Skogstad, stabssjef i Luftforsvarets Forsyningskommando, til digi.no.

Avgjørelsen kommer totalt overraskende på SAPs norske sjef, Thomas Langaard idet digi.no ringer ham.

- Det har gått så mange rykter i denne saken at ikke ønsker å kommentere saken. Jeg forholder meg bare til skriftlig informasjon fra FOs ledelse, det vil si Eivind Hauger-Johannessen, sier Langaard til digi.no. - Vi og Forsvaret er blitt enige om ikke å kommentere denne saken.

- Dette er en gode nyhet for Oracle og virker veldig fornuftig når Luftforsvaret allerede har IFS. Avgjørelsen rydder også opp i en litt uklar situasjon, sier Stein Surlien, administrerende direktør i Oracle Norge.

Kjell Andersen, admininstrende direktør er like overrasket over den tidlig avgjørelsen som SAP er.

- Dette var en hyggelig nyhet, forutsatt at informasjonen stemmer, sier Andersen til digi.no i en svært knapp kommentar. Saken er meget ømtålelig, sier han og vil ikke svare på om IFS nå er en potensiell kandidat til den senere totalleveransen til Forsvaret.

Til toppen