Forsvaret sikrer GSM-telefonene

Forsvaret inngår en avtale med svenske Sectras om kjøp av den avlyttningssikre GSM-telefonTiger, til en verdi av 40 millioner svenske kroner.

Forsvaret inngår en avtale med svenske Sectras om kjøp av den avlyttningssikre GSM-telefonTiger, til en verdi av 40 millioner svenske kroner.

Sectra fikk for tre år siden i oppdrag av Forsvarets Materiellverk å utvikle en avlyttingssikker GSM-telefon. I sommer kom de første svenske seriebestillinger på sammenlagt 600 telefoner til en verdi av 20 millioner svenske kroner.

Ordren innebærer at Tiger skal tilpasses spesifikt for det norske forsvaret, og de regler som gjelder

innenfor NATO. Etter tilpasningsprosjektet, som går over 18 måneder, har det norske forsvaret opsjon på

serieleveranser av telefonen.

Telefonsystemet inneholder norske kryptofunksjoner for å dekke krav til beskyttelse av informasjon gradert "topp hemmelig".

- Forsvarets Overkommando/Sikkerhetsstaben (FO/S), som har ansvaret for sikkerhetsgodkjenning og bruk i Norge, anser at GSM kryptotelefonen vil bidra til å øke sikkerheten ved tale, data og fax sendt fra arbeidsplass, hjemmekontor, kjøretøyer eller ved møter i inn- og utland over tilgjengelig kommunikasjonsinfrastruktur, sier brigader Jan Erik Larsen.

Sectra og det norske forsvar har de siste 4 år utvekslet metodikk og teknologi innen krypto, og firmaet har tilegnet seg grunnleggende innsikt i norske krav.

Sectra Tiger til å bli presentert på verdens største Telekom messe i Geveve 10. -17. oktober.

Sectra Tiger er den første GSM telefonen som oppfyller markedets høyeste krav til sikker kommunikasjon. Tiger systemet har avlyttingssikker kommunikasjon for tale, data- og SMS tjenester. Sectra Tiger har dessuten tilsvarende nivå på fleksibilitet, funksjonalitet og tilgjengelighet som dagens moderne mobiltelefoner.

Til toppen