– Forsvaret tenker tradisjonelt, mens den største trusselen er digital

Etter mange år med kunnskap om det digitale trusselbildet skjer det fremdeles i lite nytt på dette området i Forsvaret.

– Forsvaret tenker tradisjonelt, mens den største trusselen er digital
Har sjekket cyberforsvaret: Tidligere sjef i Telenor Norge, Berit Svendsen har ledet utvalget som har levert rapporten "Økt evne til å kombinere menneske og teknologi - Veier mot et høyteknologisk forsvar" Foto: Odd Richard Valmot

Tidligere direktør i Telenor Norge og Skandinavia, Berit Svensen, har ledet utvalget som bærer hennes navn; Svendsen-utvalget. De har sett på hvordan vi skal kombinere teknologi med menneskelig kunnskap for å skape et bedre forsvar.