Forsvaret uten valg i gigant-prosjekt

Forsvaret skal effektivisere økonomistyringen og har inngått kontrakt med alle de tre alliansene som søkte.

Forsvaret skal effektivisere økonomistyringen og har inngått kontrakt med alle de tre alliansene som søkte.

Forsvaret skal effektivisere og forbedre styringen av store deler av sin økonomi- og produksjonsvirksomhet. For å få til dette er Prosjekt Golf opprettet. Prosjektet skal gi Forsvaret et felles integrert forvaltningssystem for styring og kontroll av alle funksjonene.

På sensommeren ble anbudskonkurransen avsluttet, og det viste seg at kun tre allianser ville eller kunne delta i milliard-prosjektet. Forsvaret har nå evaluert tilbudene fra de tre alliansene, og alle tre har fått kontrakt til første trinn av prosjektet.

De tre alliansene er:

Andersen Consulting med Posten SDS og Teleplan som underleverandører. I tillegg er Handelshøyskolen BI underleverandør til PACT.

TietoEnator Consulting med underleverandørene EDB Fundator, Det Norske Veritas, Thomson-CSF, TerraMar Prosjektledelse, DaVinci og Nordic Business Institute i en gruppering.

IBM med underleverandørene PA Consulting Group og Deloitte Consulting AS.

Forstudien gjennomføres, ifølge en pressemelding, fra midten av oktober til slutten av januar, og leverandørene skal i denne perioden utarbeide løsningsforslag og gjennomføringsplaner for neste trinn, som er selve innføringen av et felles integrert forvaltningssystem. Trinn 2 skal etter planen skal starte neste sommer, og leverandørenes ytelse fra første trinn vil være med å danne grunnlag for Forsvarets valg av leverandør for trinn 2.

Til toppen