Forsvaret utvider IBM-avtale

Forsvaret har etablert program Golf for å lede arbeidet med å innføre et felles forvaltningssystem for hele Forsvaret. Program Golf gjennomføres som flere prosjekter, som til sammen skal gi Forsvaret et system for forvaltning innen personell-, økonomi- og materiellfunksjoner. Dette kan gi store kostnadsgevinster, og er det største IT-prosjektet i staten noensinne.

Dette er et langsiktig prosjekt, og det vil ta flere år før det er ferdig utviklet. Nå utvider Forsvaret avtalen med IBM om et av forprosjektene. Avtalen om Forprosjekt 2, som skal danne grunnlaget for å innføre et felles logistikk- og materiellsystem for alle våpengrener i Forsvaret, utvides. Samtidig er det avtalt en oppgradering til versjon 4.7 av SAP, som Forsvarets nye økonomisystem benytter.

– Utvidelsen vil på et tidlig tidspunkt gi Forsvaret en bedre oversikt over totaliteten i logistikkløsningen, inklusiv organisatoriske konsekvenser og gevinstpotensiale, sier Geir Haugen i IBM.

Til sammen har de to avtalene en økonomisk ramme på 34 millioner kroner og omfatter rundt 23 000 konsulenttimer, ifølge en pressemelding.

Kontrakten omfatter design av IT-infrastruktur, SAP-løsning, nye arbeidsprosesser og ny organisering innen logistikkområdet. Når Forprosjekt 2 er avsluttet, tas det standpunkt til iverksettelse av gjennomføringsprosjektene.

Til toppen