Forsvaret valgte Ementor

Ementor vant eksklusiv rammeavtale med Forsvaret om leveranse av IKT-utstyr.

Avtalen omfatter serverløsninger, klienter, nettverkskomponenter og annet periferiutstyr, samt tilknyttede tjenester.

Kontraktsverdien er estimert til 250 millioner kroner over en fireårs periode. Avtalen har forbehold om klagefrist som er satt til 15. november 2006.

Til toppen