Forsvars-IT mot 1,7 milliarder

Regjeringen lar Forsvaret fortsette samlingen av sine IT-systemer. Prislappen ender kanskje på 1,7 milliarder.

Regjeringen lar Forsvaret fortsette samlingen av sine IT-systemer. Prislappen ender kanskje på 1,7 milliarder.

Golf-prosjektet er et av de største IT-prosjektene som ruller i Norge for tiden. I dag har hver forsvarsgren sine egen systemer for blant annet økonomi, personal og lagerstyring. Dette er kostbart og lite effektivt.

    Les også:

Golf-prosjektet ble startet som et gigantprosjekt, men like før kontrakten skulle tildeles, stoppet man prosjektet og delte leveransene opp i faser med forskjellige systemer. Forsvarsdepartemtentet gjorde dette for å kunne stoppe etter hver fase, men i forslaget til statsbudsjett for 2004 blir det nå klart at Regjeringen kjører videre.

Dette er en svært hyggelig bekreftelse for IBM og SAP.

digi.no har fått en gjennomgang av hele Golf-prosjektet fra oberst Anders Lundesgaard, leder av struktur og organisasjonsutvikling i Forsvarsdepartementet.

Dette er gjort og dette er de videre fasene:

Forprosjekt nr. 1 ble gjennomført i tidsrommet juni til desember 2002. Leveranseprosjekt nr. 1 ble startet i februar 2003. Dette prosjektet er tilpasning av økonomi- og lønnsdelen av SAP til Forsvaret. Utrulling starter over nyttår. I 2002 ble det bevilget 224 millioner kroner til oppstarten. Leveranseprosjekt nr. 1 vil bruke så 488 millioner kroner i 2003.

Samtidig foreslår altså nå regjeringen at man skal starte leveranseprosjekt 2. Dette skal gi Forsvaret et felles logistikksystem med både systemer for lagerstyring, anskaffelse og innkjøp, forteller Lundesgaard til digi.no.

Regjeringen foreslår i budsjettet til Forsvarsdepartmentet at leveranseprosjekt 2 får 492 millioner kroner. Departmentet skal nå utarbeide en mer detaljert plan og se om man trenger hele budsjettet regjeringen foreslår.

Får Forsvaret penger, ønsker man også å gjennomføre et tredje prosjekt som skal løpe gjennom 2005. Dette prosjektet skal gi et felles personalsystem, både for de ansatte og for administrasjon av de vernepliktige. Pengene må bevilges over neste statsbudsjett, men det er trolig lite sannsynlig at tredje og siste fase blir stoppet.

Hvor mye nye personalsystem vil koste, vil ikke Lundesgaard si noe om. Forsvaret har ikke utarbeidet noen spesifikasjon for dette systemet.

Men er dette prosjektet i samme størrelsesorden som nytt logistikksystem, rundt 490 millioner kroner, vil totalbudsjettet for Golf nesten komme opp i 1,7 milliarder kroner.

Til toppen