Forsvarsdepartementet: - POT sender pressemelding

Etter å ha støtt på en mur av taushet i flere uker, får digitoday.no bekreftet at det vil bli sendt ut en pressemelding om det hemmelige overvåkningssamarbeidet. Det opplyser en ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet.

Verken overvåkningssjef Per Sefland eller assisterende overvåkningssjef Stein Vale har villet gi noen kommentar til opplysningene som digitoday.no i dag presenterer om samarbeidet mellom Politiets overvåkningstjeneste, Forsvarets etterretningstjeneste (FO/E) og Forsvarets Overkommando Sikkerhetsstaben (FO/S) om trafikkovervåkning på Internett.

I samarbeid med 15 av de største norske bedriftene skal etatene ha satt i gang et hemmelig prosjekt i den hensikt å avdekke irregularititeter i trafikkmønstre på Internett. Dette får digitoday.no bekreftet fra flere hold (se egen sak).

Torsdag kveld kommer imidlertid den endelige bekreftelsen; POT, som er underlagt Justisdepartementet, har bestemt seg for å sende ut en pressemelding som informerer om akkurat denne saken.

Det opplyser Elisabeth Bødtker Larsen, ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet til digitoday.no.

Begge de to forsvarsetatene som er involvert er underlagt Forsvardepartementet.

- Det kommer en pressemelding på dette samarbeidet tidlig i neste uke.

Ifølge Bødtker Larsen kom utkastet til denne pressemeldingen på pulten til en av saksbehandlerne i departementet sent torsdag ettermiddag.

Denne var sendt fra POT, sier Bødtker Larsen.

;