4 jobbtyper er utsatt for bullshit-faktoren. Økonomisk krise synliggjør de viktigste jobbene

Vil vi se på nytten av godt betalte høystatusjobber med nye øyne?

4 jobbtyper er utsatt for bullshit-faktoren. Økonomisk krise synliggjør de viktigste jobbene
Kanskje den økonomiske krisen vil føre til at vi ser at noen kontorjobber er unødvendige. Foto: Undraw

David Graeber døde 2. september 2020. Saken er oppdatert 30. september 2020.