Ført bak lyset om OOXML?

Petter Reinholdtsen i NUUG mener det var en feilvurdering å vektlegge de likelydende brevene i OOXML-striden.

Petter Reinholdtsen i NUUG mener det var en feilvurdering å vektlegge de likelydende brevene i OOXML-striden.

Standard Norge besluttet å si ja til å godkjenne OOXML som ny ISO-standard, på tross av stor uenighet. Beslutningen var kontroversiell, og på tross av at Norges stemme ikke var avgjørende, er motstanderne av OOXML fortsatt i harnisk over besluttningen.

37 likelydende brev ble sendt inn av diverse aktører, og Standard Norge vektla disse brevene da de besluttet å stemme ja til OOXML.

Det har fått Petter Reinholdtsen i NUUG til å reagere, og han viser til at minst en av disse organisasjonene ikke står bak innholdet som en av de ansatte sendte inn.

Følgende aktører undertegnet og sendte inn likelydende brev til støtte for OOXML:

 • Flekkefjord kommune
 • Sametinget
 • Sykehuset Asker og Bærum HF
 • Ullevål Universitetssykehus
 • Avenir
 • Hands
 • IT Partner Harstad
 • Mamut
 • Oslo Datasenter
 • Umoe IKT
 • Webstep
 • Abile
 • Accenture
 • Active Templates
 • Avanade Norge
 • Bouvet
 • Ementor Norge
 • Fønix Data
 • Holte byggsafe
 • Inmeta
 • IT Partner Bodø
 • IT Partner Møre
 • IT Partner Tromsø
 • iTet
 • Itum
 • Jensen Consulting
 • Maritech
 • Masterminds
 • Norsk Data Senter
 • Objectware
 • Osiris Data
 • Ravenholm Computing
 • RB Datatjenester
 • Steria
 • SuperOffice
 • Systempartner Sør
 • Umoe Consulting

Her følger innlegget til Petter Reinholdtsen i sin helhet:

Ført bak lyset om OOXML?

Ble Standard Norge (SN) ført bak lyset i OOXML-saken? Sametinget forteller at de ikke står for innholdet i brevet som ble sendt til SN om OOXML. Dette var et av de 37 identiske brevene som var sendt til SN via Microsoft.

I orienteringen fra SN om hvorfor de gikk imot sterk faglig motstand i den norske komiteen, står følgende:

Alle svarene kom med kjent avsender og i undertegnet stand. Standard Norge kan ikke tillegge selvstendige virksomheter andre meninger enn det de skriftlig gir uttrykk for.

Brevene ble i følge SN gitt avgjørende vekt da de bestemte at Norges stemme til OOXML skulle bli ja 2008-03-28. At disse brevene ble gitt avgjørende vekt var ikke i samsvar med det vi i SN/K185-komiteen fikk beskjed om før vårt møte 2007-08-22, da det ble gitt beskjed om at de identiske brevene ikke ble tillagt særlig vekt. Holdningen i SN var endret i en epost fra Ivar Jachwitz til Håkon Wium Lie datert 2008-03-13 der det ble fortalt at alle brevene SN hadde mottatt var underskrevet av ansvarlig person i de virksomhetene som har sendt dem.

Det kan dermed virke som om SN trodde alle som sendte inn identiske brev på oppfordring fra Microsoft sto for det de signerte på. For sametingets del, hevder de selv at dette ikke er tilfelle.

Nylig ble jeg klar over at Karl Erik Birkeland i fjor høst tok kontakt med Sametinget for å spørre dem om hva som var bakgrunnen for støttebrevet som var sendt inn til SN, og få vite litt om saksbehandlingen som lå bak. Svaret derfra er svært overraskende.

Avdelingsdirektør Tommy Somby i Sametinget, kunne på epost til Karl Erik Birkeland 4. november i fjor fortelle at brevet som ble sendt fra rådgiver Roy Amundsen til SN på vegne av sametinget ikke er å oppfatte som Sametingets offisielle syn. Hr. Somby fortalte videre at henvendelsen som førte til at brevet ble sendt ikke var journalført (noe sametinget beklaget), og at det ikke var normal rutine at sametinget avgir høringsuttalelser uten at de er sendt via ansvarlig leder. På spørsmål om brevet ville trekkes tilbake når det ikke representerte sametingets syn, var svaret i november 2007 at de vurderte det til å ikke være nødvendig da saken var avsluttet hos SN og Norge ikke hadde sluttet seg til standarden.

SN og Norge var dog ikke ferdig med å behandle OOXML, og i neste runde ble brevet fra Sametinget sammen med de 36 andre identiske brevene et av hovedargumentene til SN for å snu fra nei til ja.

Det hadde vært nyttig å vite om alle de andre 37 organisasjonene som signerte brevet fra Microsoft står for det de har gjort. Er SN ført bak lyset?

    Les også:

Til toppen