- Ført bak lyset

- Sjokkmelding, karakteriserer fylkesordfører i Aust-Agder, Jon Fløistad, Ericsson AS sine planer om å utelukke Arendal helt i selskapets fremtidige satsing i Norge. Han føler seg lurt etter at fylkeskommunen, Arendal og Grimstad kommuner det siste året har arbeidet med planer for alternativ lokalisering av nye lokaler til Ericsson.

- Sjokkmelding, karakteriserer fylkesordfører i Aust-Agder, Jon Fløistad, Ericsson AS sine planer om å utelukke Arendal helt i selskapets fremtidige satsing i Norge. Han føler seg lurt etter at fylkeskommunen, Arendal og Grimstad kommuner det siste året har arbeidet med planer for alternativ lokalisering av nye lokaler til Ericsson.

- I utredningsperioden har vi hatt stadig kontakt med Ericsson og sist så sent som ved Ericssons styremøte 9. desember, hadde vi ikke fått annet enn positive signaler, sier Fløistad til digi:tele. Så får vi vite at avgjørelsen for ny lokalisering er utsatt til 15. januar, for i går å få beskjed om at Ericsson AS vil over de neste fem årene vil flytte all virksomhet til Østlandsområet.

Fløistad legger ikke fingrene imellom og karakteriserer bare muligheten for å miste 400 arbeidsplasser for en katastrofe. - Vi skal nå utarbeide et svar til de argumentene Ericsson har ført i pennen, og håper å kunne overlevere det til bedriftsforsamlingen og styre før møtet fredag, da den endelige avgjørelsen tas.

- Jeg forstår ikke argumentasjonen om å flytte for å oppnå nærhet til markedet. Ericsson er en teknologiprodusent som baserer seg på produkter som gjør brukeren uavhengig av den geografiske plasseringen.

- Noe av det jeg liker aller minst er konsekvensen dette får for det eksisterende samarbeidet mellom Høgskolen i Agder og Ericsson. Her har det vært en sterkt gjensidig utvikling og bedriften har stadig rekruttert nyutdannede fra høgskolemiljøet. Høgskolen blir sterkt skadelidende som følge av dette, sier fylkesordfører Jon Fløistad.

Også stortingsrepresentantene fra Aust-Agder har egnasjert seg i saken og troppet onsdag morgen opp i Næringsdepartementet med et håp om å legge press på næringsminister Grete Knudsen. De fikk bare statssekretær Inger Hovengen i tale, men la fram sitt klare syn om flyttingen fra Arendal til Østlandet.

- Utgangspunktet for administrasjonens forslag til styret i Ericsson var hvor det var best å samle virksomheten i Norge, sier informasjonsdirektør i Ericsson AS, Paul Falck til digi:tele. Fornebu er et interessant alternativ blant annet fordi Telenor har bestemt seg for å legge sin virksomhet dit. Avgjørelsen om hvor på Østlandsområdet vi eventuelt vil lokaliseres er ennå ikke tatt, sier Falck. Han opplyser at det ikke blir bestemt før i sommer, om styret og senere bedriftsforsamlingen som bedriftens øverste organ bestemmer seg for en flytting av virksomheten i Arendal.

Selve flytteprossen vil bli gjenstand for en egen prosjektering og planlegging internt i bedriften, og vil foregå over en femårsperiode. Falck sier at flere virksomheter i Arendal kan bli liggende i hele perioden før flytting skjer.

- Ansatte kan ha ulike ønsker. Noen ønsker ikke å bli med arbeidsplassen til Østlandsområdet, mens andre vil flytte og andre igjen vil pendle. Vi skal ihvertfall legge forholdene til rette for våre ansatte i flytteperioden, sier Falck.

Er det ikke et paradoks at Ericsson med sin teknologi som skal bidra til å bedre kommunikasjonen og i noen grad oppheve geografiske avstander til Ericssons kunder ikke kan brukes i Ericsson selv?

- Det er et paradoks medgir informasjonsdirektør Falck, men legger til at Ericsson også har brukt både videokonferanser og ulike nettløsninger for å bedre kommunikassjonen. - Likevel bruker vi mellom 15 og 20 millioner kroner hvert år i transportkostnader mellom Oslo og Arendal.

- I Oslo vil vi oppleve også fysisk nærhet til våre kunder, noe som er viktig med tanke på service, oppfølging og utvikling. Selv om en har et godt kommunikasjonssystem så kan en ikke oppheve alle avstander, sier Falck.

Til toppen