Fortalte ikke om manglende anbud

Det stormer videre rundt Postens tildeling av milliardkontrakter til IT-giganten Ergo Group.

Det stormer videre rundt Postens tildeling av milliardkontrakter til IT-giganten Ergo Group.

Posten gav i 2001 og 2002 IT-kontrakter for milliarder av kroner til sitt heleide datterselskap Ergo Group (som tidligere het Posten/SDS). Selskapet, som er målt i antall ansatt er Norges nest største IKT-selskap, fikk kontraktene uten anbud.

Dette er kan være et brudd på reglene, for et offentlig fortak kan bare kjøpe uten anbud fra en datter-enhet dersom datter-enheten har mer enn 80 prosent av sin omsetning fra det offentlige foretaket. Men i 2001 og 2002 utgjorde kontrakter fra Posten bare rundt 40 prosent av omsetning i Ergo Group, har det tidligere blitt kjent.

    Les også:

Dette har fått Riksrevisjonen til å interessere seg for saken og i juni ba Riksrevisjonen om anbudsprotokoller og andre dokumenter fra Posten. Nå viser det seg at Posten da ikke opplyste Riksrevisjonen om avtalene med Ergo Group, skriver Dagens Næringsliv.

Posten mener at Posten ikke har særskilt rapporteringsplikt til Riksrevisjonen.

Til toppen