Førtidspensjoner i IBM Norge

IBM Norge vil supplere sluttpakker og omplasseringer med et knippe tilbud om førtidspensjonering.

IBM Norge vil supplere sluttpakker og omplasseringer med et knippe tilbud om førtidspensjonering.

IBM Norge har i dag vel 1.200 ansatte. Selskapet legger stor prestisje i sin personalpolitikk, og deler ut store sluttpakker når man skal nedbemanne.

Men i mai skjedde det uventede: EDB-sjef Endre Rangnes stakk av med den massive Storebrand-kontrakten, den såkalte Rosa-kontrakten som har en verdi av 250 millioner kroner over en femårs periode. Vel 50 IBM-ansatte var engasjert i denne kontrakten.

Så langt det er mulig vil vi forsøke å finne andre jobber, enten i IBM-systemet, gjennom våre forretningsforbindelser eller ute hos kundene, sa tillitsvalgte Kjell Flagstad i IBM Norge til digi.no 12. mai.

    Les også:

Men det har ikke lykkes IBM å finne alternativer og IT-giganten har måtte ty til «frivillige tilbud» gjennom sluttpakker.

Riktignok har IBM klart å skaffe jobb til 12 personer hos Infocare, tre, fire stillinger hos EDB, pluss et ukjent antall stillinger hos Tieto Enator og ErgoGroup. Men det står fortsatt minst et tredvetalls igjen som overflødige fra Rosa-kontrakten. Anonyme kilder snakker om langt flere.

Fristen å akseptere sluttpakken gikk ut på mandag.

Kommunikasjonsdirektør Per Vassbotn sier at bare én person foreløpig har takket nei til tilbudet om sluttpakken.

Nå er det seniorer som står for tur. IBM gir nå mellom 10–15 seniorer et tilbud om førtidspensjonering til dem med over 30 års ansiennitet, bekrefter kommunikasjonsdirektør i IBM Norge Per Vassbotn til digi.no.

Selv om IBM kjører en hyggelig seniorpolitikk med rettigheter og vern av ansatte over 57 år, er det nettopp seniorer som nå får «tilbudet» om å avslutte sin karriere tidligere.

Av det digi.no kjenner til har tiltak og sluttpakker for seniorer ikke har vært benyttet siden oppkjøpet av NIT i 1995, nettopp fordi IBM har hatt behovet for deres kompetanse. Nå har pendelen åpenbart snudd.

Tilbudet går ut til dem over 60 år som enten er overflødige på avdelinger eller etter eget ønske vil fratre tidligere. Disse kan nyte godt av IBMs solide pensjonsordninger. Ifølge tillitsvalgte Kjell Flagstad er det mange som ser på dette tilbudet som kjærkomment og som en veiåpner til andre muligheter.

Vassbotn antyder at dem med full ansiennitet til pensjonsrettigheter, kan oppnå 67 prosent av brutto lønn.

Men uroen stopper ikke her. På vårparten kom finansdirektør Mark Lougridge med vårens sjokkbudskap om nedskjæringer med opptil 13.000, som ville bli hardest berørt i Europa.

Det ble antydet at hver fjerde sjef kunne bli rammet av nedskjæringstiltaket [gjelder de største land i Europa].

Vassbotn forteller til digi.no at endringene i liten grad vil ha effekt i Norge, men hvor mange som faktisk er berørt er foreløpig ukjent.

– Vi ble ikke rammet av den sentralisering av outsourcingdrift i den grad andre land ble det, ganske enkelt fordi vår driftssentral med 230 medarbeidere ble solgt og overdratt til EDB Business Partner per 1.1.2005, presiserer han til digi.no.

Til toppen