Fortsatt blodrødt i Sysdeco

Dataselskapet Sysdeco tapte 33,2 millioner kroner i fjor, en ytterligere forverring fra 1997 da selskapet tapte 23 millioner kroner.

Dataselskapet Sysdeco tapte 33,2 millioner kroner i fjor, en ytterligere forverring fra 1997 da selskapet tapte 23 millioner kroner.

Det etter hvert sterkt reduserte programvareselskapet Sysdeco omsatte for 124 millioner kroner i fjor etter man har trukket fra de deler av selskapet som ble solgt unna. Sysdeco sitter igjen med et tap på 33,2 millioner kroner.

Tapet skyldes primært engangskostnader på 16 millioner kroner for nedskrivninger av anleggsmidler, avsetning av husleiekontrakt og fisjonskostnader. I tillegg tapte selskapet 10,1 millioner kroner på de nå avviklede selskapene GIS Maritime og Tools i England.

Underskuddet i Sysdeco-konsernet i fjerde kvartal skyldes hovedsaklig lavere inntekter enn forventet innen GIS, samt avviklingskostnader i Storbritannia på halvannen millioner kroner.

Sysdeco mener imidlertid at 1999 blir langt bedre - selskapet har en økt ordrereserve, inntekter fra en ny applikasjon innenfor elektrisitetsmarkedet samt en lavere kostnadsbase.

Til toppen