Fortsatt dyr mobiltelefoni i Norge

En undersøkelse av mobiltelefoniprisene i Norden viser at gjennomsnittprisene i Norge er blant de høyeste.

En undersøkelse av mobiltelefoniprisene i Norden viser at gjennomsnittprisene i Norge er blant de høyeste.

Nordmenn er opptatt av mobiltelefoni. I helgen anslo Elektro- og Elektronikkbransjen (EE-bransjen) at det totalt vil bli solgt 2 millioner mobiltelefoner i Norge i år. Dette til tross for at Norge er det landet i Norden hvor det er nest dyrest å benytte mobiltelefonen, skal man tro en undersøkelse gjort av Ekot i Sveriges Radio. Det er prisene i Danmark, Finland, Norge og Sverige som er blitt undersøkt.

Undersøkelsen er basert på tall fra blant annet Teleprisen.no, Cint.se og Teleprisguide.dk. Med i undersøkelsen er prisene fra de fem største operatørene i hvert land. Abonnementene som er regnet med har samme pris hele døgnet og samme pris til både fastnett og andre mobiler. Det er kun privatabonnementer som er tatt med.

I undersøkelsen sammenlignes det faste månedsbeløpet for abonnementene, prisen for å ringe og for å sende en tekstmelding (SMS).

Sverige kommer dårligst ut innen alle de tre undersøkte områdene. Med en gjennomsnittlig fastpris på abonnementene på drøyt 174 svenske kroner, ser selv den gjennomsnittlige månedsprisen i Norge, drøyt 54 svenske kroner, rimelig ut, til tross for at Norge her er nest dyrest. Billigst er Finland med en gjennomsnittlig fastavgift på drøyt 39 svenske kroner.

Også i rene ringekostnader er Finland billigst, med en gjennomsnittlig samtalepris på 1,11 svenske kroner i minuttet. Tilsvarende priser for Danmark, Norge og Sverige er henholdsvis 1,13 SEK, 1,54 SEK og 1,75 SEK. De norske prisene igjen på tredjeplass.

Derimot er Norge det nest billigste landet å sende SMS i. Riktignok koster det i snitt nesten mer enn 2,5 ganger så mye som i Danmark, men med en pris på 66 svenske øre er de norske prisene nest lavest. Igjen er Sverige dyrest med 89 øre per tekstmelding, mens prisen i Danmark er så lav som 25 øre per melding.

Undersøkelsen tar ikke hensyn til eventuell bindingstid eller subsidiering av prisen på nye mobiltelefoner, noe som ikke er like vanlig i alle land.

Les mer om undersøkelsen i denne artikkelen.

Til toppen