Fortsatt fall i nettbruk

InterTrack-undersøkelsen til Norsk Gallup viser at bruken av Internett fortsetter å falle. Den daglige bruken har ikke vært så lav siden i fjor sommer, og det er i første rekke ungdommene som faller av lasset.

InterTrack-undersøkelsen til Norsk Gallup viser at bruken av Internett fortsetter å falle. Den daglige bruken har ikke vært så lav siden i fjor sommer, og det er i første rekke ungdommene som faller av lasset.

Norsk Gallups undersøkelse InterTrack, som ser på trender i bruk og tilgang på Internett, viser at nedgangen i nettbruken, som startet i mai i år, fortsetter. Siden mai har nedgangen på ukentlige nettbrukere vært på hele 146.000 personer, fra 927.000 i mai til 781.000 i august i år.

Ikke siden november i fjor har dette tallet vært så lavt.

Også den daglige bruken av Internett har falt. I den siste målingen var tallene 233.000 daglige nettbrukere, mot 283.000 måneden før. Den daglige nettbruken hadde en topp i mars i år, hvor bruken var på hele 396.000.

En annen viktig trend som kommer til uttrykk i InterTrack undersøkelsen, er at tenåringene er den gruppen hvor bruken faller mest. I aldersgruppen 13 til 19 år faller andelen som har brukt Internett de siste 30 dagene fra 44 til 29 prosent. Denne aldersgruppen er den eneste som opplever større endring i denne perioden.

Gjennom hele første halvår brukte halvparten av alle norske tenåringer Internett månedlig, mens dette tallet nå er nær halvert.

Antall husstander med nettilkobling er nå 323.000, og totalt er nettilgangen i Norge i overkant av 1,3 millioner personer.

Analytiker Tore Wæthing i Norsk Gallup tror fallet i bruken er tegn på det analytikerne har snakket om tidligere, nemlig at nettbruken har gått over i en ny fase.

- Ungdommens nettbruk har vært i fritt fall siden mai. Og i perioden mai, juni og juli har de fleste i alderen 13 til 19 ferie. Det kan være en forklaring på at bruken har gått ned. Vi får se hvordan tallene blir i september. Den samme trenden så vi i fjor med et fall om sommeren, sier Wæthing.

- Men er det bare ferietid som er årsak til at ungdommen surfer mindre? Surfer ikke de fleste ungdommer hjemmefra?

- Hjemmebruk har hatt god tilbakegang også og det er stort sett tenåringene som man taper på. Man er jo ute på sommeren, og har et annet informasjonsbehov, det kan forklare noe. Gjennom perioden er det en generell tilbakegang på både månedlig og daglig bruk. Det kan være et tegn på en tendens med mindre nettbruk, tror Wæthing.

En trend som Norsk Gallup har vært oppmerksom på en stund, er fallet i nettbruken.

- Nå er vi spente på hvordan bruken i høst kommer til å bli. Bruken har falt i lengre tid, og vi må tilbake til i fjor sommer for å finne så lav bruk. En årsak kan være at veldig mange tegnet internettabonnement for ett år siden. Fra juli til august i fjor gikk tilgangen til Internett opp med hele 90.000 brukere. Det er klart at om disse forsvinner, betyr det noe. Leverandørene er avhengig av gjenkjøp til denne gruppen, sier Wæthing.

Til toppen