Fortsatt fete marginer i Context Vision

Det svenske billedbehandlingsselskapet ContextVision økte driftsmarginen til 69 prosent i 1997, på tross av noe lavere marginer i fjerde kvartal enn resten av året. Resultat etter skatt ble 27,3 millioner svenske kroner etter en årsomsetning på 51,6 millioner.

- Resultatene i fjerde kvartal ble faktisk enda bedre enn ventet, kunne Sven Günther-Hanssen fortelle det norske markedet mandag morgen. De gode tallene skyldes at selskapet maktet å forsterke posisjonen i markedet for billedforbedringsprodukter for magnetisk resonans (MR).

Selskapet beregnet i fjor at det fantes omtrent 10.000 brukere av MR-teknologi globalt, og satte et mål på å kapre ti prosent av dette markedet gjennom en dominerende leverandør til nye produkter. I begynnelsen av året hadde ContextVision levert sitt produkt til 250 kunder. Ved slutten av 1997 var tallet kommet opp i "mellom 350 og 450". Günther-Hanssen ønsker ikke å tallfeste noe mål på markedsandel eller antall nye MR-kunder i 1998.

ContextVision startet leveransene av kommersielle produkter for digital røntgen våren 1997. Det forventes at dette markedet vil vokse meget sterkt inneværende og neste år. Selskapet har øket markedsaktivitetene for å ta en tidlig posisjon i dette markedet.

I løpet av 1997 har ContextVision også startet markedsaktiviteter innen ultralydmarkedet. Det er dette markedet som er det største og som forventningsvis vil ha størst betydning for selskapet neste år (1999).

Under en presentasjon for analytikere og pressen trakk selskapet oppmerksomheten over på digitale kamera. Man setter som mål for 1998 at man skal ha en kontrakt med en kameraprodusent i løpet av første halvår 1998.

Et annet mål for 1998 er utviklingen av en prototyp av en kundespesifisert krets, såkalt ASIC (Application Specific Integrated Circuit). Hensikten med et slikt produkt er å lage en maskinvareutgave av ContextVisions produkter som etter planen skal legges på et PCI-kort. Dette er nødvendig for å ha en rask nok billedbearbeiding til å bruke teknologien på ultralyd. Selskapet hadde opprinnelig regnet med å starte utviklingsarbeidet i 1997 og hadde satt av 17-18 millioner svenske kroner til dette i 1998. digi.no forstår selskapet slik at ingen av disse kostnadene ble tatt i 1997. Günther-Hanssen sier nå til digi.no at man regner med at utviklingen vil bli noe billigere i 1998 grunnet et generelt fall i produktprisene.

Markedet reagerte umiddelbart positivt på resultatene far Context Vision, og klokken 10:40 mandag morgen lå kursen på 127 kroner - 12 kroner over fredagens sluttkurs.

TABELL: Resultater 1997, alle tall i millioner svenske kroner.

1997 1996
Omsetning 51,6 28,9
Driftsresultat 35,6 17,5
Resultat før skatt 37,9 17,9
Resultat e. skatt 27,3 12,9
Til toppen