Fortsatt framgang innen halvledere

Halvledermarkedet fortsetter å trosse dystre spådommer, og vokser kraftig.

Halvledermarkedet fortsetter å trosse dystre spådommer, og vokser kraftig.

Semiconductor Industry Association (SIA) har offentliggjort tall for det globale halvledermarkedet i januar.

Framgangen fra januar i fjor er 18 prosent, til 18,27 milliarder dollar. I forhold til desember 2004 er det en tilbakegang på 0,5 prosent. Januar er erfaringsmessig en svak måned for halvledermarkedet, ifølge SIA.

Sammenliknet med januar i fjor er framgangen 8,3 prosent i Amerika (nord og sør), 18 prosent i Europa, 7 prosent i Japan og 28 prosent i Asia og Stillehavet.

Sammenliknet med desember i fjor er tilvakegangen 1,8 prosent i Amerika og 1,7 prosent i Europa. I Japan og Asia og Stillehavet var det en vekst på under 1 prosent.

Halvlederindustrien investerte hele 47 milliarder dollar i nytt produksjonsutstyr i januar, tilsvarende 22 prosent av den samlede årsomsetningen i 2004. SIA forsvarer dette høye investeringsnivået. De tror det kan oppstå en viss overproduksjon i første kvartal, men at denne tilstanden ikke vil vare.

Uavhengige analytikere har i det siste uttrykt noe mer skepsis til utviklingen på halvledermarkedet i 2005, og frykter for både overproduksjon og prisfall.

    Les også:

Til toppen