Fortsatt fremgang for EDB

EDB ASA viste framgang også i tredje kvartal. Typisk nok er det konsulentdelen som kan skilte med den gunstigste utviklingen.

EDB ASA viste framgang også i tredje kvartal. Typisk nok er det konsulentdelen som kan skilte med den gunstigste utviklingen.

EDB ASA la tirsdag fram et resultat for tredje kvartal på 5,8 milllioner kroner - mot 5,1 millioner i samme periode ifjor. Omsetningen i de to periodene var henholdsvis 115,8 millioner og 96 millioner kroner.

EDB, som ble notert på Oslo børs i våres, har i likhet med mange av de andre norske IT-selskapene hatt størst suksess på konsulentsiden. I tredje kvartal 1996 var omsetningen på konsulentdelen 2,6 millioner, mens dette tallet har økt til 3,9 millioner i tredje kvartal 1997.

- Det er stor etterspørsel etter konsulenttjenester, og jeg tror dette stadig vil bli viktigere, sier administrende direktør Eivind Kinck, til digi.no. Han mener EDB har lykkes i sin vekststrategi.

- Fusjonen med Kongsberg Intech ser ut til å være en riktig beslutning når man ser hvor viktig konsulenttjenester vil være i framtida. Oppkjøp er en del av vår uttalte vekststrategi, sier Kinck.

TABELL: Nedenfor følger et utdrag fra resultatregnskapet (alle tall i millioner kroner).

3.kv '97 3.kv. '96 Per 3. kv. '97 Per 3. kv. '96
Oms. 115,8 96 350,8 298
Dr.res. 5,7 5,2 15,9 9,1
Res. f. sk. 5,8 5,1 16,3 8,8
Til toppen