Fortsatt gode utsikter for IT-eksperter

IT-bedrifter vil fortsette sin desperate hodejakt i år, viser ferske tall fra Visendi.

Fortsatt gode utsikter for IT-eksperter

IT-bedrifter vil fortsette sin desperate hodejakt i år, viser ferske tall fra Visendi.

På oppdrag fra IKT-Norge har analyseselskapet Visendi kartlagt IT-bransjens behov for 2008. Gjennomføringen ble gjort i desember 2007 og måler avvik mot første halvår 2007. Spørsmålene er rettet mot over 500 IT-sjefer fra mellomstore og store bedrifter.

Det er lagt hovedvekt på bevarelser fra IT-selskaper med flest ansatte og største IT-budsjett. 36,7 prosent har besvart fra bedrifter med 500 ansatte eller flere og 26 prosent fra bedrifter med 100 til 499 ansatte.

Selv om det kan måles en svak nedgang på 2,7 prosent på antatt behov for bemanningsvekst i 2008, er dette på ingen måte signifikant og vil i praksis si at bedriftene er like desperate etter IT-hoder også i år, påpeker analysesjef Jens Fossum i Visendi.

Etter at IT-boblen sprakk slet IT-bedrifter med nedbemanninger og konsolideringer, men i 2004 snudde pendelen og IT-bedrifter måtte igjen begynne å ansette. Jakten etter IT-hoder har bare tilspisset seg år for år.

Bare 5,2 prosent av de spurte mener at etterspørselen etter flere hoder vil avta. 35,1 prosent av de spurte mener behovet vil øke, mens 56,3 prosent tror situasjonen vil være som i dag.

- Vi ser at rekruttering står fortsatt høyt på agendaen, selv om vi ser tendenser til utflating, sier nestleder i IKT-Norge, Fredrik Syversen til digi.no.

IT-bedrifter med flere antall ansatte og store IT-budsjetter forventet i større grad at behovet for bemanning vil øke. Bedrifter med ansatte fra 100 og oppover flagget mest behov for prosjektledere og systemarkitekter.

Behovet for flere ansatte i 2008 fordelte seg med 33 prosent som trenger 1 til 2 ansatte, 15 prosent 3 til 6 ansatte, 9,3 prosent 7 til 10 ansatte, 5,4 prosent 11 til 20 ansatte og 13,3 prosent 20 ansatte eller flere.

Behovet for å ansette over 20 personer viser en økning i desember 2007 målt mot vårparten 2007.

Disse stillingene vil det være mest behov for:

  1. Systemarkitekter 35 prosent
  2. Prosjektledere 32,2 prosent
  3. Programmerere 28,2 prosent
  4. Webutviklere 23,0 prosent
  5. Salg 22,2 prosent
  6. Rådgivning 18 prosent
Til toppen