Fortsatt gratis Visual Studio Express

Microsoft har gått bort fra tanken om at Visual Studio 2005 Express bare skulle tilbys gratis i ett år.

Microsoft har gått bort fra tanken om at Visual Studio 2005 Express bare skulle tilbys gratis i ett år.

Da Microsoft lanserte utviklerverktøyene i Visual Studio 2005 Express-serien i november i fjor, ble det kjent at disse bare skulle tilbys gratis det første året. Nå har selskapet skiftet mening, slik at produktene også i framtiden vil være gratis å laste ned og bruke.

    Les også:

Visual Studio 2005 Express-serien består av enkeltproduktene Visual Web Developer Express, Visual Basic Express, Visual C# Express, Visual C++ Express og Visual J# Express. Dessuten tilbyr Microsoft en gratis Express-utgave av SQL Server 2005, uten noen begrenset gratisperiode.

Ifølge en pressemelding Microsoft publiserte onsdag, er de ulike Visual Studio Express-produktene til sammen blitt lastet ned mer enn fem millioner ganger. Produktene har noe begrenset funksjonalitet sammenlignet med fullversjonene, men lite som har betydning for de utviklerne produktene er rettet mot - hobbyprogrammerere og nybegynnere.

Microsoft mener at noe av grunnlaget for at mange har tatt i bruk Express-utgavene av Visual Studio, skyldes tilbud fra selskapet partnere. Blant annet finnes det et .NET-grensesnitt for Lego Mindstorms, som gjør det mulig å bruke Visual Studio Express til å programmere Mindstorms-roboter til å adlyde spesifikke kommandoer.

eBay tilbyr et startsett for Visual Studio Express-brukere som ønsker å lage applikasjoner basert på eBays webtjenester.

Microsoft har opprettet en egen webseksjon for hobbyutviklere, Coding4Fun, hvor blant annet demoer og flere ulike startsett er tilgjengelig.

Alle Visual Studio 2005 Express-produktene er tilgjengelige for nedlasting fra denne siden.

Til toppen