Fortsatt håp for bøyelige skjermer

Metaforen om "elektronisk papir" er forlatt. Men Xerox håper fortsatt på å kunne framstille billige og bøyelige skjermer.

Metaforen om "elektronisk papir" er forlatt. Men Xerox håper fortsatt på å kunne framstille billige og bøyelige skjermer.

I mange år har Xerox - i likhet med blant andre 3M, Canon Inc, Philips, Lucent, E Ink og norske Polydisplay - prøvd å utvikle det de har beskrevet som "elektronisk papir" eller "digitalt papir", i praksis syltynne og bøyelige skjermer.

Les også

Ingen har kommet forbi prototypstadiet. En sjekk på nettstedet til forskningssenteret Xerox PARC viser at dette selskapet har forlatt metaforen om "elektronisk papir" - ingen av det tidligere mangfoldet av nettsider om dette temaet er tilgjengelig lenger.

Utviklingsarbeidet fortsetter likevel, og det gjøres framskritt. Det er utviklet nye metoder til å lage transistorer av organisk plast - et materiale kjent som polytiofen (polythiophene) - som kan vise seg å bli regningssvarende. Etter de nye metodene dannes transistorene ved å påsprøyte polytiofenfolie ørsmå plastpartikler i bestemte mønstre, omtrent på samme måte som når en blekkskriver lager utskrifter på papir. Transistorene er verken små nok eller raske nok til å konkurrere med dem i tradisjonelt produserte silisium baserte brikker, men som underlag for skjermer ser de ut til å kunne fungere hensiktsmessig.

En forsker fra Xerox Research Center of Canada beskrev denne uken en slik produksjonsmetode på en konferanse for materialforskere i Boston. Fordelene han framhevet ved polytiofen-skjermer framstilt på denne måten, gjaldt først og fremst den rimelige produksjonen - langt billigere enn dagens LCD- og TFT-skjermer, uansett størrelse - og at skjermene blir svært robuste. Skjermene krever ingen glassplate, og vil tåle mye mer hardhendt behandling enn det man kan utsette dagens mobiltelefoner og PDA-er for. (Noen mener derfor at den første kommersielle prøven på polytiofen-teknologien bør knyttes til leker for femåringer, der levetiden uansett forventes å være lav.)

Dersom ytelsen blir tilstrekkelig, kan man også forestille seg større, sammenrullbare skjermer for bærbare PC-er. Kommer produksjonskostnadene ned, kan man også forestille seg skjermer på smartkort. På lengre sikt, snakkes det om lavkost skjermbrikker som vil kunne erstatte strekkoder, og utveksle informasjon trådløst med spesielle sendere.

Ifølge Small Times News samarbeider Xerox med Motorola og Dow Chemical om dette utviklingsarbeidet, i nær kontakt med det offentlige National Institute of Standards and Technology.

Til amerikansk presse sier E Ink Corporation, også kjent for sitt arbeid med "digitalt papir", at de samarbeider med Lucent om et liknende prosjekt på gang, med en fungerende prototyp, og håp om et kommersielt produkt i løpet av neste år. Xerox og Motorola ser heller for seg 2005 som tidspunktet for et "gjennombrudd".

I august i år dannet standardiseringsorganet IEEE en arbeidsgruppe for å finne fram til en måte å vurdere plasttransistorer på, formelt kjent som organiske felteffekttransistorer, forkortet OFET.

Til toppen