Fortsatt håp om overskudd i Corel

Corel er i ferd med å bli overtatt av Vector Capital. Siste kvartal gikk i tap, men man regner med sorte tall i løpet av 2003.

Corel er i ferd med å bli overtatt av Vector Capital. Siste kvartal gikk i tap, men man regner med sorte tall i løpet av 2003.

Antakelig er dette Corels siste kunngjøring av kvartalstall som børsnotert selskap. Den kanadiske leverandøren av tekstbehandleren WordPerfect og tegneprogrammet CorelDraw er i ferd med å bli overtatt av Vector Capital som vil gi 97,5 millioner amerikanske dollar, og vil bli omgjort til et privat selskap.

    Les også:

I forhold til samme kvartal i fjor viser siste kvartal økt omsetning – fra 30,8 millioner dollar til 32,2 millioner – og redusert tap – fra 6,3 millioner dollar til 5,6 millioner dollar. 2,4 millioner dollar av tapet tilskrives omstruktureringskostnader, sterk kanadisk valuta og kostnader knyttet til overtakelsen. For ett år siden hadde Corel 975 ansatte. Tallet er nå nede i 732, og skal reduseres med 66 til. Det innebærer ytterligere kostnadskutt på 4,2 millioner dollar i året.

En eller annen gang i løpet av 2003 venter Corels ledelse at driften skal gå med overskudd. Både tekstbehandleren og mye av den grafiske programvare er kommet i nye utgaver, men lanseringene har gitt noe mindre uttelling enn ventet. Heller ikke selskapets største produkt, CorelDraw, har gitt det forventede omsetningsnivået.

Aksjonærene skal ta stilling til budet fra Vector Capital i slutten av august. Styret og ledelsen i selskapet anbefaler budet, og regner med at oppkjøpet kan være fullført ved månedsskiftet august–september.

I oktober 2000 kjøpte Microsoft Corel-aksjer for 135 millioner dollar med tanke på felles .Net-initiativ. Microsoft solgte seg ut for 12,9 millioner dollar i mars i år.

Til toppen