Fortsatt hjemme-PC-er i Norge

Sverige vil kutte ut hjemme-PC-ordningen, men Norge følger ikke etter.

Sverige vil kutte ut hjemme-PC-ordningen, men Norge følger ikke etter.

En pressemelding fra det svenske Statskontoret (Riksrevisjonen) denne uken kunngjorde at det vil ha slutt på skattefrie lån til hjemme-PC-er. Statskontoret mener ordningen har overlevd seg selv, og anslår den koster stat og kommune taper mellom åtte og tolv milliarder kroner i året.

    Les også:

Norge har hatt hjemme-PC-ordning siden 1997, og Sverige fra 1998.

– Det er ingen signaler om endring av denne ordningen i Norge, sier informasjonsrådgiver Runar I. Malkenes i Finansdepartementet til digi.no.

Riktignok kan ordningen i likhet med Sverige ha en mindre rolle i dag i forhold til 1997 og 1998 da PC-ene kunne være opptil tre til fire ganger så kostbare, men tilbudet vurderes fortsatt som verdifullt.

Ettersom det ikke foreligger noen plikt fra verken arbeidsgivere eller arbeidstakere om hvor mange som går inn på hjemme-PC-ordningen er det vanskelig å anslå tapte skatteinntekter.

Malkenes antyder at den norske stat kan tape rundt 1,5 milliarder kroner i året.

Hjemme-PC-ordningen var oppe til evaluering i 2001 da Finansdepartementet ba om at praksisen med skattefritak for trekk i lønn til finansiering av ansattes hjemme-PC skulle stanses.

Men den ble raskt omgjort ved et brev fra finansminister Per-Kristian Foss.

– Vi har sett at ordningen med lønnstrekk for hjemme-PC har bidratt til å bygge opp IT-kompetansen hos de yrkesaktive, og ønsker derfor å videreføre skattefritaket. – Vi vil samtidig sørge for den formelle forankring av fritaket i regelverket, og den budsjettmessige inndekningen av det, het det i brevet fra finansministeren.

Til toppen