- Fortsatt høykonjunktur

Steria-sjef Kjell Rusti opplever fortsatt gode tider, og tror det vil vare langt inn i 2009.

- Fortsatt høykonjunktur

Steria-sjef Kjell Rusti opplever fortsatt gode tider, og tror det vil vare langt inn i 2009.

Det europeiske konsulentselskapet Steria er nå i ferd med å realisere de forventede synergiene etter fjorårets kjøpt av outsourcingselskapet Xansa.

Regnskapet for tredje kvartal viser en organisk vekst på 3,9 prosent, etter negativ organisk vekst i henholdsvis 0,3 prosent i første kvartal og 0,6 prosent i andre kvartal, sammenliknet med tilsvarende kvartaler i fjor.

– Virksomheten i Storbritannia og særlig Frankrike har skutt fart. Der har man før slitt med å få ut synergiene, sier toppsjef i Steria Norge, Kjell Rusti, til digi.no.

Frankrike og Storbritannia står til sammen for godt over 70 prosent av Sterias omsetning på 427,7 millioner euro i tredje kvartal.

Omsetningen i årets tredje kvartal er 3,9 prosent større enn det Xansa og Steria hadde til sammen i tredje kvartal i fjor. Økningen i Frankrike var 5,1 prosent til 129,6 millioner euro, i Storbritannia var den 1,9 prosent til 182,7 millioner euro. I Tyskland var den organiske veksten 3,1 prosent til 59,4 millioner euro, mens den var 9,0 prosent til 55,9 millioner euro i de øvrige europeiske landene.

I Skandinavia, justert for salget av bankterminalvirksomheten SteriaPAY i fjor høst, er veksten på 22,1 prosent.

Fordelingen mellom de to hovedvirksomhetene – outsourcing på den ene siden og konsulent og systemintegrasjon på den andre – er bare oppgitt for årets ni første måneder: Outsourcing vokste med 0,3 prosent til 507,9 millioner euro sammenliknet i de ni første månedene i 2007, mens konsulent og systemintegrasjon vokste med 1,3 prosent til 798,4 millioner euro. Da Steria la fram sine resultater for første halvår 2008, ble denne fordelingen ikke oppgitt.

Rusti beskriver utviklingen i Norge som at man fortsatt opplever en høykonjunktur.

– Vi ser for oss at den svært positive utviklingen som vi nå har opplevd i flere år, vil fortsette et godt stykke inn i 2009, sier Rusti til digi.no.

– Vi har nok en fordel av at vi har mange kunder i offentlig sektor. Vi merker at våre kunder i privat sektor er bekymret for utviklingen, men ingen har gitt tegn på at de vil trappe ned pågående prosjekter.

Steria har vært kjent for høy rekrutteringstakt de siste årene.

– Den høye rekrutteringen fortsetter. Fra forrige til kommende årsskiftet vil vi ha økt staben med over hundre. Vi har rekruttert 70 nye ansatte de siste månedene, sier Rusti.

    Les også:

Til toppen