Fortsatt kraftig vekst i NetCom Systems AB

Omsetningen i NetCom Systems AB steg med hele 62 prosent fra første kvartal 1997 til første kvartal 1998. Mobiloperatøren Comviq økte resultatet med hele 78 prosent.

Omsetningen i første kvartal ble på 1.337 millioner svenske kroner og gav et resultat etter skatt på 24 millioner kroner.

Av omsetningen på 1,3 milliarder kommer 604 millioner fra den svenske mobiloperatøren Comviq. Selskapet la igjen et driftsresultat på 199 millioner kroner etter tre måneder.

Ved utgangen av kvartalet hadde Comviq totalt 905.000 kunder mot 810.000 ved årsslutt 1997. Av disse kundene er 322.000 kontantkort-kunder, en vekst på 41 prosent fra 228.000 i første kvartal. Det ble solgt 378.000 kontantkort til forhandlerne i kvartalet.

Dette innebærer at antallet faste kunder kun steg med 11.000 fra 572.000 til 583.000 kunder.

Comviq har en avgangsrate (churn) på rundt 20 prosent, eksklusive kontantkortkundene.

I Sverige har Tele2 nå 364.000 kunder på fastlinjetelefoni, mot 257.000 kunder på samme tid i 1997. Antallet internett-kunder er nå 285.000 (144.000).

I Danmark er antall fastlinje-kunder økt med 42 prosent siden årsskiftet og er nå oppe i 163.000. Selskapet har en markedsandel på internasjonal trafikk på 13 prosent og 2 prosent på nasjonal trafikk.

Veksten i Norge har dabbet noe av etter januar måned. Ved utgangen av januar kunne selskapet melde om 25.000 privatkunder. Etter første kvartal har antallet steget til 36.000.

Resultat før skatt er beregnet til 64 millioner kroner. Av dette bidrar virksomheten i Sverige med et overskudd på 191 millioner kroner, mens det tapes henholdsvis 44 og 30 millioner kroner i Danmark og Norge (restbeløpet på 32 millioner er henført til øvrig virksomhet, aktivitet i morselskapet og resultatandeler i andre selskap).

TABELL I: Omsetning per forretningsområde i 1. kvartal 1998. Alle tall i millioner svenske kroner.

1998 1997
Tele2 AB:
- Mobiltelefoni 604 397
- Fastlinje og Internet 575 352
- Kabel TV 45 56
1.224 805
Norge 27 5
Danmark 109 26
Øvrig virksomhet 18 7
Morselskapet 1 -
Konsernintern omsetning -42 -16
Sum 1.337 827

TABELL II: Resultat NetCom Systems AB etter 1. kvartal 1998. Alle tall i millioner svenske kroner.

1998 1997
Omsetning 1.337 827
Driftsresultat 145 81
Resultat f. skatt 64 -59
Resultat e. skatt 24 0
Til toppen