Fortsatt lett å få IT-jobb

IT-ledige får ny jobb med en gang, og ledigheten går fortsatt ned på tross av finanskrisen.

Fortsatt lett å få IT-jobb

IT-ledige får ny jobb med en gang, og ledigheten går fortsatt ned på tross av finanskrisen.

Finansuroen har i liten grad berørt IT-bransjen, selv om man merker at bransjen bremser. Det synlige tegnet er at stillinger stuper. Fra 974 ledige IT-stillinger i november i fjor, har antallet sunket med 39 prosent til 701 ledige stillinger i november i år, viser ferske tall fra NAV.

Tilsvarende trend viser Rubrikk.no som overvåker 96 prosent av alle IT-bedrifter i tillegg til de ordinære ledige stillinger på markedet. Rubrikk har dermed et bredere nedslagsfelt enn NAV, men får altså den samme trenden.

Hos Rubrikk.no viser novembertallene 1.350 ledige IT-stillinger. Til sammenligning var det i november i fjor hele 3.029 ledige stillinger.

Det betyr at antall ledige stillinger har stupt med over 55 prosent på ett år, og dramatisk mye mer fra mars som hadde en topp på hele 4.012 ledige stillinger.

Men tilgangen på ledige stillinger er fortsatt så høyt at det ikke har påvirket IT-ledigheten.

Ifølge analysedirektør Stein Langeland i NAV var det i november-måned 724 IT-ledige, som er 16 færre enn i fjor.

Med tanke på det gode arbeidsmarkedet i fjor, er det interessant å se at altså IT-ledigheten har gått ytterligere ned, selv om det er marginalt.

- Det har sammenheng med at IT-bransjen ennå ikke har blitt nevneverdig berørt av finanskrisen. Dette er en bransje som favner over alle sektorer og blir dermed mindre sårbar av en konjunkturendring, sier Langeland til digi.no.

IT-bransjen har nå under en prosent ledighet og ligger godt under gjennomsnittet.

En annen årsak er at det fortsatt er store IT-investeringer og aktiviteter i bransjen. Mange konsulentselskaper digi.no har snakket med forteller at de fortsatt må si nei til oppdrag fordi de ikke har nok folk.

Det er forklaringen på at NAV ikke har sett flere IT-ledige, for selv om noen skulle ha blitt rammet av nedbemanning blir de fort fanget opp av bransjen som trenger kompetansen.

Langeland mener likevel vi må være forberedt på en nedgang etter jul. NAV registerer en svak økning i ledigheten blant ingeniører og arkitekter innenfor bygg og anlegg. En global konjunkturnedgang vil dessuten påvirke varehandelen og industrien.

    Les også:

Til toppen