Fortsatt patentløst programvaremarked

Europeiske patentmyndigheter velger å la dagens regelverk fortsette. Dette betyr fortsatt programvare uten patentrettigheter, eller gjør det egentlig det?

Europeiske patentmyndigheter velger å la dagens regelverk fortsette. Dette betyr fortsatt programvare uten patentrettigheter, eller gjør det egentlig det?

På den pågående konferansen om omarbeidelse av den europeiske patenteringskonvensjonen skal de 20 deltagende nasjonene, ifølge Internett-avisen Heise, i dag ha kommet til at regelverket for patentering av programvare ikke vil bli endret.

I utgangspunktet innebærer dette at det fortsatt ikke skal tildeles patent for programvareprodukter.

Før konferansen hadde styret i den europeiske patentorganisasjonen European Patent Office lagt frem et forslag om endring av det gjeldende regelverket i den europeiske patentkonvensjonen. Etter dagens regelverk er programvare "som sådan" ikke patenterbar. Etter det Heise nå erfarer er det besluttet at programvare ikke skal strykes fra listen over unntak som ikke kan patenteres.

I forbindelse med diskusjonene i forkant av en avstemning skal kun Østerrike, Sveits og Liechtenstein ha stilt seg positive til en endring av reglene. Disse frafalt således kravet om avstemning og forslaget ble strøket.

Problemet er imidlertid at flere nasjonale patentkontorer allerede har gitt patent til produkter som ligger svært nært opp til å være rene programvareprodukter eller essensielle bestanddeler av slike.

Dette gjøres fordi reglene i sin utforming ikke direkte forbyr patent på programvare, men lister opp "program for databehandlingsmaskiner" som et eksempel på produkt som kan være for lite originalt til å få patent.

En del patentkontorer har tidligere tildelt patenter i tilfeller hvor de mener programvaren inneholder nye og originale elementer. Dagens avgjørelse bidrar neppe til å gjøre avgjørelsen om tildeling av patent noe enklere.

Til toppen