- Fortsatt plass til planlagte TV-kanaler

Bakkenettet er ikke verken mer eller mindre sprengt enn tidligere, hevder NTV.

KOMMENTAR: - Fortsatt plass til planlagte TV-kanaler

Bakkenettet er ikke verken mer eller mindre sprengt enn tidligere, hevder NTV.

Per Morten Hoff i IKT-Norge er sjokkert over at bakkenettets kapasitet er sprengt, og mener at NTV bør settes under politisk administrasjon. Det har fått NTV til å reagere.

I dette innlegget svarer de på kritikken fra Per Morten Hoff:

Per Morten Hoff i IKT Norge uttrykker «sjokk» etter å ha lest Kampanjes egen overskrift om at bakkenettet er sprengt, og mener saken kan havne i Stortinget om dette er riktig.

Her er det nødvendig med en oppklaring.

Bakkenettet er ikke verken mer eller mindre sprengt enn tidligere.

Det er fortsatt akkurat plass til det planlagte antall TV-kanaler.

Det er samtidig et faktum at bakkenettet har mye mindre kapasitet enn kabel- og satellittplattformene.

Til oppklaring handler diskusjonen om bakkenettet og kapasitet om minst to konkrete forhold. Det ene er den kapasitet som allerede inngår i NTVs konsesjon, men som først tas i bruk i 2010.

I NTVs konsesjon inngår en forpliktelse til å lyse ut noe av denne kapasiteten til en ny betal-TV operatør. Denne forpliktelsen skal NTV oppfylle. Spørsmålet er hvor mye kapasitet som skal lyses ut til en slik tredje aktør. Om denne saken har NTV en dialog med Post- og Teletilsynet, og status er at selskapet trakk tilbake interesseutlysningen i mars i år for å gjøre en ny vurdering av kapasitetsfordelingen.

NTV har ved flere tilfeller uttrykt at dersom selskapet skulle bli pålagt å lyse ut store deler av denne kommende kapasiteten til en ny operatør, vil det kunne skape en risikofylt situasjon for selskapet og for bakkenettet. Dette henger igjen sammen med den forretningsmodell som er valgt.

Med den kapasitet NTV har innenfor sin konsesjon, er det vår bestemte oppfatning at RiksTV som den ene betal-TV aktøren på plattformen, må ha tilstrekkelig kapasitet til å være en kraftfull aktør i konkurranse med kabel og satellittaktørene.

Det andre forholdet dreier seg om den diskusjonen det er grunn til å tro at Hoff nå kaster seg ut i. Dette handler om fordeling av ytterligere ledig kapasitet, kapasitet som foreløpig ikke er tildelt verken IKT-området eller TV-området. Her vil NTV argumentere for at politikere og myndigheter bør benytte anledningen til å styrke bakkenettet, slik at forbrukerne fremover får et TV-tilbud som inneholder det viktigste av hva andre plattformer kan tilby. HDTV er et opplagt eksempel.

NTV mener det kan være en mulighet å se de to forholdene i sammenheng, ytterligere kapasitet i bakkenettet ville styrke muligheten for en bærekraftig plattform med to betal-TV operatører.

    Les også:

Til toppen