Fortsatt Provida-tap i RS/2

En gjennomgang av Provida i forbindelse med den varslede emisjonen viser at det må tas 14,5 millioner kroner i avsetninger for tap på fordringer helt tilbake til 1996. Styret i Provida vurderer å gå til "rettslige skritt" mot de tidligere aksjonærene i RS/2.

Provida opplyser i en pressemelding at selskapet må ta betydelige tap på fordringer hos datterselskapet RS/2 som daterer seg tilbake til 1996 og 1997.

Tapene summerer seg til 14,5 millioner kroner.

Ved fremleggelse av resultatene for tredje kvartal uttalte daværende direktør i Provida, Jo Arnstad, at RS/2 ville viser en positiv utvikling i fjerde kvartal og at selskapet ventelig ville gå i balanse for året under ett.

I perioden 30. september til 30. november gikk selskapet med 1,1 millioner kroner i tap.

Styret i Provida vurderer nå å gå til rettslige skritt mot de tidligere aksjonærene i RS/2.

Styret i Provida vurderer nå salg av RS/2.

Til toppen