Fortsatt rødt for Cap Gemini

Cap Gemini E&Y Norge legger frem røde tall, men ser en ny positiv trend i markedet for IT-konsulenter.

Cap Gemini E&Y Norge legger frem røde tall, men ser en ny positiv trend i markedet for IT-konsulenter.

Cap Gemini Ernst & Young Norge (CGE&Y) la frem foreløpige tall for 2003 i dag. Tallene er fortsatt røde, men det er en svak bedring å spore i selskapet. Omsetningen ble noe lavere, men driftsresultatet var svakt bedre enn 2002. Cap Gemini E&Y Norge-sjef, Jan Erik Karlsson, forteller at situasjonen gradvis er i ferd med snu til det bedre.

- Det blir bedre og bedre, men det tar lengre tid enn jeg trodde. Vi ser at trenden har snudd og at flere faktorer igjen peker oppover. Men det er foreløpig for tidlig å friskmelde bransjen helt. Det er tøff konkurranse i markedet, sier Karlsson til digi.no.

- Har selskapet planer om å rekruttere nye ansatte?

- Vi rekrutterte noen i høst, men ikke så mange. Det er viktig for oss å få fart på de vi har. Men jeg regner med at vi kommer til å øke antall ansatte i løpet av våren og sommeren, sier han.

Selskapet, som har 675 ansatte i Norge, omsatte for 636 millioner kroner i 2003, en nedgang i forhold til 2002 på 11 prosent. Driftsresultatet for 2003 vil ende på minus 85 millioner kroner, noe som er 18 millioner kroner bedre enn 2002. Resultatet er belastet med restruktureringskostnader på drøyt 50 millioner kroner.

"Sammenholdt med de sorte tallene for Q4 og en positiv trend så langt i inneværende år, indikerer dette at lønnsomheten er på vei tilbake". Den norske delen av selskapet skapte et positivt driftsresultat i Q4 og selskapets ordrereserve styrker seg. Verdien av inngåtte kontrakter i 2003 som helhet, lå 16 prosent over omsetningen. Denne utviklingen fortsetter i 2004", skriver selskapet i en pressemelding.

Endelige tall for Norge vil foreligge i etterkant av CGE&Y s fremleggelse av nordiske tall i løpet av mars.

Til toppen