Fortsatt rødt i A-pressen

A-pressen sliter fortsatt i skyggen av Schibsted, men resultat for første kvartal i år viser en bedring. Underskuddet er nå bare på 2,2 millioner kroner, mot et underskudd på 18,5 millioner i fjor.

Mediekonsernet A-pressen sliter i skyggen av Schibsted og de andre store mediehusene, men vil få det bedre i år enn i fjor. Det mener konsernsjef Alf Hildrum som torsdag la frem tallene for første kvartal 2000. Og tallenes tale var klare. A-pressen fikk et resultat før skatt på minus 2,2 millioner kroner. I samme periode i fjor hadde selskapet et resultat på minus 18,5 millioner kroner.

Driftsinntektene til A-pressen endte på 546 millioner kroner. Dette er en oppgang fra samme periode i fjor da selskapet omsatte for 529 millioner kroner.

Styrking av annonsemarkedet samt kostnadsprogrammet som har blitt igangsatt har utvilsomt påvirket bunnlinjen i selskapet. Og Alf Hildrum mener at annonsemarkedet i år vil holde seg stabilt med liten vekst.

For å øke veksten må konsernet gjennomfør de siste nedskjæringene og satse på vekst i annonsemarkedet. Og noe av gevinsten kan hentes på nettet.

Nå har A-pressen allerede fått flere av sine aviser på nettet, med det stopper ikke der. A-pressen kommer om kort tid til å etablere et selskap som skal ta seg av investeringer i nettselskaper. Det er bestemt at dette selskapet skal bruke annonser i A-pressens aviser til å kjøpe seg inn i selskaper. Her er det satt av 25 millioner kroner, som ved siden av "normal" kapital skal skape et grunnlag for selskaper som kan bygge ut tjenester for A-pressen.

Alf Hildrum signaliserte harde metoder mot lokal-TV-kanalene i konsernet. Konsernet eier i alt syv slike stasjoner rundt om i Norge. De lokal-TV-stasjonene som ikke kan levere pene resultater innen utgangen av året vil gå en svært usikker tid i vente. Dette gjelder særlig i Nord-Norge og Trøndelag.

Til toppen