Fortsatt sterk vekst for Telenor

Telenor meldte om sterk inntektsvekst og rekordhøy vekst i antallet mobilabonnenter da selskapet i dag la fram nye kvartalstall.

Telenor meldte om sterk inntektsvekst og rekordhøy vekst i antallet mobilabonnenter da selskapet i dag la fram nye kvartalstall.

Telenors driftsinntekter økte i 2. kvartal 2005 med ni prosent sammenlignet med 2. kvartal året før, til 16,5 milliarder kroner. Resultat før skatt og minoritetsinteresser økte i 2. kvartal 2005 med 11 prosent sammenlignet med 2. kvartal året før, til 3.325 millioner kroner.

EBITDA før andre inntekter og kostnader i 2. kvartal 2005 ble på 5.564 millioner kroner, mot 5.529 millioner kroner i 2. kvartal året før. Tilsvarende justert EBITDA-margin var 33,6 prosent i 2. kvartal 2005, mot 36,3 prosent samme kvartal i fjor.

Dette var også bedre enn ventet. Ifølge estimater innhentet av TDN Finans forventet markedet seg et EBITDA-resultat på 5,384 milliarder kroner.

Den reduserte marginen skyldes ifølge selskapet i hovedsak økte kostnader knyttet til lansering i Pakistan, resultatutviklingen i fastlinjevirksomheten Fixed, samt høy vekst og økt konkurranse i mobilmarkedene.

Driftsmessige investeringer utgjorde 2.923 millioner kroner i 2. kvartal 2005, sammenlignet med 4.012 millioner kroner i 2. kvartal 2004. Justert for kjøp av mobillisens i Pakistan i 2. kvartal 2004, økte driftsmessige investeringer som følge av høy kundevekst i de internasjonale mobilvirksomhetene. Netto rentebærende gjeld var 17,8 milliarder kroner, en økning på 1,9 milliarder kroner fra 1. kvartal 2005. I 2. kvartal 2005 kjøpte Telenor 6,4 millioner egne aksjer i markedet for 329 millioner kroner.

- Vi opplevde fortsatt sterk vekst i inntektene og en rekordhøy vekst i antall mobilabonnement i 2. kvartal, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i en pressemelding.

Han forteller også at markedsandelene i alle mobilvirksomheter har økt eller vært stabile, og trekker fram Kyivstar i Ukraina og Sonofon i Danmark som eksempler på dette.

Det var i utgangspunktet lave forventinger til tallene som Telenor skulle levere i dag. Etter to kvartaler med skuffelser var forventningene skrudd kraftig ned.

Antall mobilabonnement i konsoliderte virksomheter økte med hele 3,4 millioner i 2. kvartal 2005 til 24,8 millioner. Antall mobilabonnement i selskaper hvor Telenor har eierandeler økte i 2. kvartal 2005 med 7 millioner til 67,1 millioner. Antall mobilabonnement i Norge økte med 52.000 i 2. kvartal 2005. Telenor har beregnet at det ved utgangen av 2. kvartal hadde en markedsandel på 56 prosent, målt i antall mobilabonnement. Dette skal være på samme nivå som ved utgangen av 1. kvartal 2005.

Sonofon i Danmark har styrket både kundebasen, ARPU, driftsinntekter og EBITDA i 2. kvartal 2005 i forhold til 2. kvartal i fjor. Abonnementsveksten i øvrige internasjonale mobilvirksomheter var fortsatt meget sterk i 2. kvartal 2005, spesielt i Kyivstar i Ukraina, GrameenPhone i Bangladesh og DiGi.Com i Malaysia med henholdsvis 1,7 millioner, 776.000 og 304.000 nye abonnement. Ved utgangen av 2. kvartal 2005 hadde Telenor Pakistan 836.000 abonnement, og en estimert markedsandel på syv prosent. Telenor var dermed ved utgangen av 2. kvartal 2005 den tredje største mobiloperatøren i Pakistan etter bare 3,5 måneder i markedet.

Driftsinntektene i fastlinjevirksomheten ble i 2. kvartal 2005 redusert med 2,5 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2004. I Norge ble reduksjonen i telefoni- og datainntekter bare delvis kompensert av veksten i ADSL/Internett, grossist- og øvrige inntekter.

Som en konsekvens av inntektsutviklingen i fastlinjevirksomheten i Norge, vil Telenor opprettholde det intensiverte arbeidet med kostnadsreduksjoner og forbedringer i hele virksomheten. Målet er å redusere kostnadsbasen i Fixed med 1,5 milliarder kroner, med full effekt fra 2007, i forhold til 2004. Bredbandsbolaget i Sverige og Cybercity i Danmark vil bli konsolidert som del av virksomhetsområdet Fixed fra og med 3. kvartal 2005.

I løpet av 2. kvartal 2005 økte antall ADSL-abonnement (privat og bedrift) i Norge med 30.000 til 415.000. Telenors estimerte markedsandel for ADSL var 60 prosent ved utgangen av 2. kvartal 2005, det samme som ved utgangen av 1. kvartal 2005. Telenors estimerte markedsandel for fastnettstrafikk regnet i trafikkminutter var 67 prosent ved utgangen av 2. kvartal 2005, noe som var på nivå med utgangen av 1. kvartal 2005.

Driftsinntektene i Broadcast økte med fem prosent i 2. kvartal 2005 i forhold til 2. kvartal 2004, til 1.401 millioner kroner. Ved utgangen av 2. kvartal 2005 hadde Broadcast 853.000 parabolabonnenter, 619.000 kabel-TV-abonnenter, og 50.000 Internett-abonnenter på kabel-TV.

Til toppen