Fortsatt sterk vekst i IT-detaljhandelen

Salget av datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr fortsatte å vokse sterkt i april. De reviderte tallene viser dessuten at veksten siste halvår tidvis var dobbelt så kraftig som tidligere antatt.

Salget av datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr fortsatte å vokse sterkt i april. De reviderte tallene viser dessuten at veksten siste halvår tidvis var dobbelt så kraftig som tidligere antatt.

Statistisk sentralbyrås månedsvise detaljomsetningsindeks som ble sluppet fredag viser at detaljomsetningen av IT-utstyr vokste med 20 prosent i april måned. Dette er svakere enn årets første måneder da veksten lå i området 50 til 70 prosent. Med i betraktningen bør likevel være at påsken i år ble avviklet i april, påsken i fjor landet i mars. Dette forklarer også at veksten for mars måned 1998 endte på hele 72 prosent.

Statistisk Sentralbyrå meldte så tidlig som 22. mai i år at detaljomsetningsindeksen var revidert, grunnet skjevheter i utvalget. Dette ga kraftig utslag for kategorien "datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr", spesielt for siste kvartal 1997. I utgangpunktet var veksten i disse månedene anslått til rundt 25 prosent, men de reviderte tallene viser at veksten lå på omtrent det dobbelte - i overkant av 50 prosent.

Utdrag fra IT-kategorien:

Indeksverdier

Om detaljomsetningsindeksen: Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 5.000 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 35 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike hovednæringsgruppene. Frafallet er normalt mellom 3-5 prosent.

Til toppen