Fortsatt stor ledighet blant IKT-folk

Køen er blitt litt kortere, men det er fortsatt over 2.000 ledige innen IKT-relaterte yrker.

Køen er blitt litt kortere, men det er fortsatt over 2.000 ledige innen IKT-relaterte yrker.

I IKT-bransjen er det fortsatt over 2.000 arbeidsledige. Aetat viser bare en svak nedgang fra forrige måned. Tallene for mars viser en ledighet på 2009, som er 46 færre enn utgangen av februar med 2055 ledige.

I fjor på den samme tid lå ledigheten to prosent lavere med 30 færre ledige.

– Vi ser en svak nedgang i løpet av de tre første månedene og flere IKT-stillinger utlyst. I mars gikk riktignok stillingstilgangen noe ned, men til gjengjeld har vi satt i gang tiltak for langtidsledige som har kommet i gang med sertifiseringer og kurs, forteller avdelingsdirektør Stein Langeland i Aetat til digi.no.

Aetat har kjørt i gang 15 sertifiseringskurs i første kvartal for langtidsledige for å styrke den formelle kompetansen og dermed gjøre det lettere å komme ut i jobb igjen. Tiltaket er et samarbeid mellom Aetat, Dataforeningen, IKT-Norge og Abelia i NHO.

– Noen har allerede kommet ut i jobb på bakgrunn av dette, sier Langeland.

Antall langtidsledige økte med 20 prosent fra februar i fjor, og teller i dag 740 ledige.

Etter en tung treårsperiode ser Aetat en lysning i IKT-bransjen ved at flere selskaper nå søker etter folk. Januar og februar har vært gode måneder for stilling ledige jobber. Selv om det var 70 færre stillinger i mars måned, var det i januar utlyst 275 ledige stillinger og i februar 252 stillinger. 191 ledige stillinger var utlyst i mars.

– Stillingstilgangen ligger 22 prosent over det vi hadde i fjor og det er spesielt systemutviklere, programmerere og dataingeniører som er etterspurt, framholder Langeland.

Ledighetssituasjonen totalt sett forholder seg stabilt med 92.000 ledige som tilsvarer 3,9 prosent av arbeidsstyrken. Sett i forhold til øvrig ledighetstallet, har bransjene IKT, industri og bygg og anlegg hatt en relativt positiv forbedring.

– Disse bransjene er typisk konjunkturømfintlig, og at vi nå ser en positiv utvikling her betyr at vi ser en bedring også i samfunnet, sier Langeland.

Det er i bransjer som tradisjonelt har vært oppfattet som trygge at ledigheten tiltar. Som følge av omstruktureringer og effektiviseringskrav har ledigheten økt i helsesektoren og offentlig sektor. Det er spesielt ufaglært arbeidskraft som pleiemedhjelpere, portnere, assistenter og barnahageassistenter som blir rammet.

Ledigheten har siden 2001 økt fra 635 ledige til over 2.000 så langt i år. 3,8 prosent av arbeidsstyrken innenfor IKT-bransjen er ledig. Databransjen er dermed den bransjen med generelt høyere utdanning som er blitt sterkest rammet av arbeidsledigheten under dot.com bølgen. Til sammenligning er ledigheten blant hjelpearbeidere og ufaglærte i industrien og bygg og anlegg på 10,8 prosent.

– Dette gir en indikasjon på at det er dem uten formell utdannelse som rammes sterkest.

Til toppen