Fortsatt svakt fra Sysdeco

Sysdeco Group sliter fortsatt med å oppnå tilfredstillende lønnsomhet, til tross for positiv utvikling på konsulenttjenester. Sysdeco GIS får mye av skylden for det dårlige resultatet.

De store underskuddene synes å være et tilbakelagt stadium for Sysdeco Group, men fortsatt er det langt igjen før selskapet oppnår. Spesielt Sysdeco GIS (Geografiske Informasjon Systemer) trekker ned og i tredje kvartal tapte virksomheten alene 3 millioner kroner av en omsetning på 24,5 millioner. Sysdeco har i perioden iverksatt tiltak for å bedre lønnsomheten.

Konsulentvirksomheten derimot tjener penger, men bidraget fra denne virksomheten er likevel noe redusert sammenlignet med foregående kvartal. Virksomhetsområdet konsulenttjenester hadde i tredje kvartal en omsetning på 38,7 millioner kroner og et driftsresultat på 4,6 millioner. Tilsvarende tall for andre kvartal var 40,3 millioner i omsetning og 6,4 millioner i driftsresultat. I siste kvartal har antall ansatte i konsulentvirksomheten økt med 8 prosent.

Til tross for at driftsresultatet for konsenet endte på beskjedne 357.000, bidro en positiv finans til at resultat før skatt endte på 2,5 millioner. Hovedårsaken til dette er salget av flåtestyringsvirksomheten som tilførte konsernet en regnskapsmessig gevinst på 2,7 millioner.

Utdrag fra resultatet i 1000 kroner

Per Q3 97 Per Q3 96
Omsetning: 248.689 411.025
Driftsresultat: (9,635) (115.859)
Res.før skatt: (7.286) (118.132)
Q3 97 Q3 96
Omsetning: 79.636 110.762
Driftsresultat: 357 (87.547)
Resultat før skatt: 2.502 (88.380)
Til toppen