Fortsatt tap i Tandberg

Tandberg ASA melder om et tap på fem millioner kroner etter første kvartal. Det tar tid å få opp omsetningen i USA, mens kostnadene løper i forkant.

Tandberg ASA omsatte for 71,5 millioner kroner i første kvartal mot 22,4 millioner kroner i samme kvartal 1997.

Omsetningen er 20 prosent lavere enn omsetningen i fjerde kvartal 1997.

Driftsresultatet ble et tap på 6,5 millioner kroner mot et tap på 0,8 millioner for ett år siden og et overskudd på 4,6 millioner kroner i fjerde kvartal. Fra fjerde kvartal 96 til første kvartal 97 lå omsetningen uforandret og resultatet ble forbedret med 2,4 millioner kroner.

Selskapet sier i en pressemelding at det tradisjonelle salget gjennom forhandlere i USA er negativt påvirket av markedsbearbeidingen til NuVision. Dette selskapet har ikke fått avtaler på mer enn 67 enheter i hele første kvartal. Veksten ser imidlertid ut til å være på vei, idet det er gjort avtale på 100 enheter bare i april måned.

Tandberg venter at salget gjennom vanlige kanaler vil vise vekst utover våren.

Det er i det amerikanske markedet man har forventet veksten i videokonferanseutstyr, da dette markedet er betydelig mer modent enn det europeiske. likevel er omsetningen i Nord-Amerika kun 62 prosent av omsetningen i første kvartal. For hele 1997 tok var andelen 63 prosent.

Selskapet sier at det i første kvartal har foretatt en betydelig økonomisk satsing på oppbyggingen av NuVision-konseptet i USA.

Konseptet til NuVision vil i løpet av 2. kvartal tilbys også gjennom andre av selskapets forhandlere. (Konseptet er forklart i tidligere saker som du finner i høyre marg.)

I pressemeldingen sier selskapet at satsingen i Nord-Amerika gjennom oppkjøp i Canada og USA er krevende, men at styret er tilfreds med de organisatoriske og markedsmessige grep som er gjennomført.

(NB- Tandbergs hovedkonkurrent, PictureTel la også frem tall torsdag - disse legges ut i en separat sak. red.anm.)

Tabell. Resultat etter første kvartal. Alle tall i millioner kroner.

1998 1997
Omsetning 71,5 22,4
Driftsresultat (6,5) (0,8)
Resultat før skatt (5) 0,2
Til toppen