Fortsatt telerabatt for NBBL-medlemmer

Regjeringen mener at forbrukersammenslutninger fortsatt skal kunne forhandle fram gode avtaler på vegne av sine medlemmer.

Medlemmer av Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) skal fortsatt få adgang til betydelige rabatter på bruk av fasttelefon hos Telenor. Dette vedtok Samferdselsdepartementet i dag. Vedtaket har betydning for omtrent 200.000 fasttelefonikunder.

- Forbrukersammenslutninger skal kunne forhandle fram gode avtaler på vegne av sine medlemmer. Dette vedtaket bidrar til lavere priser i telemarkedet til beste for forbrukerne, sier samferdselsminister Torild Skogsholm, i en pressemelding.

Bakgrunnen for departementets vedtak er en klage fra Telenor og NBBL over Post- og teletilsynets vedtak av 23. juli 2003. Spørsmålet i klagen har vært hvor høy rabatten i en avtale mellom en tilbyder av offentlig nett og en stor kundesammenslutning kan være. Telenor og NBBL hadde en avtale der NBBLs medlemmer fikk en flat rabatt på 20 prosent på fasttelefonitrafikk. Post- og teletilsynet sa i sitt vedtak at tillatt rabatt på fasttelefonitrafikk skulle være maksimalt 5 prosent.

Spørsmålet har knyttet seg til om besparelser knyttet til salgs- og markedsføringskostnader og kostnader ved å skaffe seg kunder (kundeakkvisisjonskostnader) er omfattet av begrepet "kostnadsbesparelser" i regelverket. Dette har Samferdselsdepartementet tolket annerledes enn Post- og teletilsynet. Etter Samferdselsdepartementets tolkning medfører NBBL-avtalen reelle kostnadsbesparelser for Telenor. Departementet kan heller ikke se at den påklagede rabatten er urimelig høy.

Mer informasjon finnes i brevet fra Samferdselsdepartementet til Telenor og NBBL.

Les mer om:
;