Fortsatt usikker på netthandel

Folk har ikke har tillit til å handle på nettet og er usikre på sine rettigheter, viser en undersøkelse i regi av EU-kommisjonen.

Folk har ikke har tillit til å handle på nettet og er usikre på sine rettigheter, viser en undersøkelse i regi av EU-kommisjonen.

I alt 16.207 personer i 15 EU-land er blitt intervjuet. EØS-landet Norge glimrer med sitt fravær i undersøkelsen, skriver Handel.no.

EU-kommisjonen er urolig over funnene i undersøkelsen, blant annet fordi skepsisen til internett skader EUs konkurranseevne.

I følge undersøkelsen har bare 16 prosent av befolkningen i EU gjennomført en netthandel. På topp ligger Sverige med 37 prosent fulgt av Danmark med 36 prosent. Lavest ligger Helles med tre prosent og Portugal med fire prosent.

Andelen som har handlet på nettet:

Sverige 37 %

Danmark 36 %

Nederland 31 %

Luxemburg 26 %

Storbritannia 25 %

Finland 23 %

Tyskland 21 % (vest 22 og øst 18)

Irland 17 %

Østerrike 17 %

Frankrike 12 %

Belgia 12 %

Spania 9 %.

Italia 7 %

Portugal 4 %

Hellas 3 %

-Utvikling av ehandels-sektoren er vital dersom Europas økonomi skal bli konkurransedyktig. Derfor er det viktig å gripe fatt i tillitsvekkende forhold slik at flere vil kjøpe varer og tjenester online, mener EU-kommisjonær David Byrne med asnvar for sunnhet og forbrukervern.

I undersøkelsen peker EU-kommisjonen på at den største barrieren for å få fortgang i ehandelen, er det enkle faktum at bare 67 prosent av Europas befolkning har tilgang til en PC og at mange fortsatt ønsker å oppsøke de fysiske butikkene der de kan ta og føle på varene.

Undersøkelsen viser at inntekt og utdanningsnivå er viktige faktorer for utbredelsen av netthandel. Mens bare fem prosent av de med grunnskoleutdannelse hadde handlet på nettet, var tilsvarende tall for dem med høyere utdannelse 28 prosent. For de med lavest inntekt hadde bare 11 prosent handlet på nettet, mot 29 prosent for de med høyest inntekt.

Pensjonister, hjemmeværende og de som er over 55 år har i liten grad handlet på nettet.

Bekymringer knyttet til å handle på nettet (gjennomsnittstall for EU):

Manglende tillitt til betalingssikkerhet: 48 %

Usikre reklamasjonsmuligheter: 38 %

Leveringsproblemer: 36 %

Manglende tillitt til informasjonen som blir gitt på nettet: 27 %

Manglende respekt for forbrukerrettigheter: 23 %

Selgers anonymitet: 16 %

I undersøkelsen er det verdt å merke seg at 23 prosent oppgav at de ikke hadde noen bekymringer knyttet til det å handle på nettet.

De viktigste grunnen for hvorfor handle på nettet, er at det er bekvemt, priser, enkelt å sammenligne priser og tilbydere samt at det legges ut spesialtilbud på nettet. Men, her foreligger det til dels store variasjoner mellom de ulike landene.

Over halvparten foretrakk å handle i nettbutikker som har velkjente fysiske butikker.

I en del land, særlig Irland og Storbritannia, er det viktig at nettbutikken kommuniserer med deres morsmål.

Bedt om en forklaring på hvorfor de ikke handler på nett, fordeler svarene seg mellom: har ikke tilgang til internett, er ikke interessert i å kjøpe noe på nettet og har ikke tillit til internett.

Til toppen