Fortsatt vekst for Sonera

Det finske teleselskapet Sonera fortsetter veksten, spesielt på mobilmarkedet. Første kvartal økte resultatet med fra 66 millioner euro i fjor til 78 millioner euro i år, mens omsetningen økte med 15 prosent til 426 millioner euro.

Det finske teleselskapet Sonera fortsetter veksten, spesielt på mobilmarkedet. Første kvartal økte resultatet med fra 66 millioner euro i fjor til 78 millioner euro i år, mens omsetningen økte med 15 prosent til 426 millioner euro.

Før skatt endte Soneras kvartalstall på pluss 107 millioner euro, som er en vekst på 23 prosent fra samme kvartal i fjor.

Sonera er sterkest innenfor sitt hjemlige mobilmarked, der selskapet sitter med over 60 prosent av markedet, tilsvarende vel 30 prosent av fasttelefonmarkedet. I tillegg kommer utenlandske mobilinvesteringer i Baltikum. I Tyrkia der selskapet eter 41 prosent i operatøren Turkcell, er det også blitt sving på sakene. I dette store markedet har Turkcell vokst til 1,8 millioner kunder, som gjør selskapet til Europas 14. største, og selskapet rapporterte om et overskudd i 1998 på 28 millioner euro, opp fra 1 million året før.

Om utsiktene videre i år sier Sonera at det fremdeles er ventet en omsetningsvekst på 10 prosent året sett under ett, men at salget av mobiltelefoner har en tendens til å bli sesongbetont. Selskapet varsler også en fallende vekstrate innenfor mobilsektoren. Finland passerer en penetrasjonsrate på 60 prosent i disse dager, venter selskapet at landet vil passere 65 prosent mot slutten av året. Sonera ser også for seg ytterligere vekst til over 100 prosent på sikt.

Halvparten av Soneras inntekter kommer nå fra mobilvirksomhet, opp tre prosent på ett år etter en vekst i antall mobilkunder på 46 prosent siste året til 1,66 millioner (GSM). I tillegg har selskapet vel 300.000 NMT-kunder.

Til toppen