Forundret over "nedleggelse" av New Monday

New Monday varsler nedleggelse til sine medlemmer. Dataforeningen sier faggruppen fortsetter.

New Monday varsler nedleggelse til sine medlemmer. Dataforeningen sier faggruppen fortsetter.

- Jeg er mildt sagt veldig forundret over at noen få i faggruppen New Monday kan nedlegge seg selv, sier administrerende direktør Tone Dalen i Dataforeningens servicekontor til digi.no.

Dalen reagerer på artikkelen New Monday legges ned.

New Monday er én av totalt 50 faggrupper i Dataforeningen. Faggruppen har 1.060 medlemmer og har som formål å etablere nettverk mellom fristilte datafolk og potensielle oppdragsgivere for igjen å skape nye aktiviteter og dynamikk. Hensikten er å ivareta den verdifulle kompetansen til dem som er fristilt og å synliggjør det. Faggruppen har også avdelingskontorer i Bergen og Trøndelag.

Dalen understreker at nyheten kom som lyn fra klar himmel, og at det hele oppleves som å bli dolket i ryggen. Selv ikke alle i styret i New Monday har vært klar over denne avgjørelsen.

Ole Johnny Solberg, som har vært en av ildsjelene og leder for New Monday, bedyret i går overfor digi.no at det er med beklagelse faggruppen nå må nedlegges. Begrunnelsen er at Dataforeningen ikke lenger kan stille sine kontorlokaler til disposisjon for New Monday.

- Det er riktig at vi har stilt to kontorer med utstyr og fast linje til disposisjon for medlemmer av New Monday. Dette har vært et gratis tilbud som vi har ønsket å gi, som følge av at vi har stor tro på formålet. Avtalen har likevel vært veldig tydelig på at leieforholdet skulle gå ut til og med desember. Når vi nå har gitt medlemmene ytterligere to måneder, føles det som et svik å bli hengt ut slik som vi nå har blitt, forteller Dalen.

Dataforeningen vil fortsette å arrangere kurs- og temakvelder gjennom New Monday, og Dalen beklager at det gode samarbeidet nå plutselig får en slik vending.

- New Monday er en faggruppe vi har stor tro og følelser for, sier Tone Dalen til digi.no.

Til toppen