Forvalterne tar 2000-problemet med ro

De største investorene på Oslo Børs savner skriftlig informasjon fra de børsnoterte selskapene om år 2000 problemet. Investorene er likevel rimelig godt fornøyd med den muntlige informasjonen og er ikke nevneverdig bekymret for at de børsnoterte selskapene ikke klarer overgangen til et nytt årtusen.

De største investorene på Oslo Børs savner skriftlig informasjon fra de børsnoterte selskapene om år 2000 problemet. Investorene er likevel rimelig godt fornøyd med den muntlige informasjonen og er ikke nevneverdig bekymret for at de børsnoterte selskapene ikke klarer overgangen til et nytt årtusen.

Oslo Børs har bedt de børsnoterte selskapene informere markedet om år-2000 relaterte problemstillinger senest ved rapporteringen av resultatet for 1998. Så langt har problemstillingen imidlertid fått lite oppmerksomhet i finansmarkedet.

digi.no har tatt kontakt med noen av de største forvalterne som er aktive ved børsen, for å høre hva de mener om den informasjonen som er tilgjengelig.

- Vi opplever at det er stadig bedre informasjon fra selskapene om denne problemstillingen. Fremdeles er det imidlertid stor usikkerhet knyttet til både problemstillingen og hvilke konsekvenser tusenår-skiftet får for de ulike selskapene. Slik sett er vi interessert i mest mulig informasjon fra selskapene, sier Investeringsdirektør Tor Sandvik i K-Fondene.

Det ser ut til at forvalterne så langt får lite skriftlig informasjon fra selskapene om problemstillingen.

- Det er lite skriftlig informasjon å hente fra selskapene, men i den grad vi føler at det er behov for mer informasjon så får vi det muntlig fra ledelsen, sier Per Christian Johansen i Avanse Forvaltning.

Johansen har ikke inntrykk av at det er noen stor oppmerksomhet rundt problemet blant investorene foreløpig, men venter at problemstillingen får mer oppmerksomhet i løpet av året.

Synspunktet deles av Storebrand Spar, hvor Bernt Søgård sier at han forventer gradvis større oppmerksomhet om problemstillingen de nærmeste månedene.

- Jeg har inntrykk av at det er lite offentlig informasjon fra selskapene om denne problemstillingen. Vi trenger mer informasjon i tiden fremover for å kunne danne oss et fornuftig bilde av hvordan denne problemstillingen slår ut for de ulike selskapene, sier Søgård som regner med at det blir et krav i markedet at selskapene legger frem mer informasjon om håndteringen av år 2000 problemet.

Direktør Jan Penne i DnB Investor bekrefter at i forhold til de selskapene forvalterne har direkte kontakt med baserer de seg på muntlig informasjon fra ledelsen. Forøvrig baserer DnB Investor seg på at de meglerhusene som benyttes som rådgivere bidrar med informasjon om hvordan de ulike børsselskapene håndterer 2000-problemstillingen.

Felles for de store forvalterne er at de setter sin lit til at selskapene avgir mer informasjon skriftlig ved fremleggelsen av resultatet for 1998.

- Vi forventer at selskapene gir tilstrekkelig informasjon om dette ved rapporteringen av 1998-resultatet, og vil forholde oss til den informasjonen når den er klar, sier informasjonssjef Gunnar Okstad i Gjensidige.

Til toppen